Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Ulatowski Roman Stefan (1881 - 1959) jeden z najwybitniejszych fotografów zawodowych, nie zawężający swoich zainteresowań zawodowych jedynie do portretu, pionier zycia fotograficznego w Wielkopolsce. Działał na terenie zaboru pruskiego, a później w Poznaniu. Był pierwszym organizatorem życia fotograficznego w Wielkopolsce.

Ks. Śledziewski Piotr (1884 - 1950) - był wychowankiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1932 roku po magisterium z historii sztuki, otrzymał dyplom doktora filozofii. Po II wojnie światowej w 1946 roku został naczelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki w Białymstoku, dwa lata później po przenosinach do Wrocławia, zostaje dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego. Był również wykładowcą w Wyższej szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

Sheybal Stanisław (1891 - 1976) - z wykształcenia malarz, Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Fotografik, od 1931 roku członek Fotoklubu Polskiego. Naukę pobierał w Krakowie u swojego stryja Józefa Sebalda, wybitnego fotografa. Artysta skupił w latach międzywojennych w Krzemieńcu środowisko fotograficzne i patronował mu aż do wybuchu II wojny światowej. Samodzielnie nauczał fotografii wielu wyróżniających się twórców. Jako działacz społeczny często wygłaszał referaty czy pisał rozprawy na temat fotografii.

Stanisław Turski  (1904 - 1989) Fotografik, chemik, drukarz, publicysta, właściciel drukarni "Grafika" w Wilnie - debiutował na pierwszym Międzynarodowym Salonie  w Warszawie w 1927 roku. Członek Foto Klubu Wiedeńskiego od początków jego powstania. W 1935 roku Polskie Towarzystwo Fotografiaczne nadało mu tytuł Seniora Honorowego. Od 1937 roku Był Cłonkiem Fotoklubu Polskiego, redaktorem i wydawca Przeglądu Fotograficznego, a w latach 1938-39 redaktorem Fotografa Polskiego. Stanisław Turski wydał również wszystkie trzy almanachy fotografii artystycznej które ukazały się w okresie międzywojennym. Wydania te były chlubą polskiej fotografii.
Szporek Zygmunt (1887 - 1941?) - Członek Fotoklubu Polskiego od 1931 roku. Jeden z najaktywniejszych działaczy Polskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii w Warszawie. Przyjechał do stolicy ze Stanisławowa w 1920 roku i tutaj dopiero poważnie zajął sie fotografią. Przeszedł kurs technik specjalnych i około 1925 roku stał się jednym z najaktywniejszych artystów, warszawskich , którego prace reprodukowały często czasopisma zagraniczne, a notowały katalogi wystaw światowych. Powołany na stanowisko wice prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii w Warszawie, stał się inicjatorem  warszawskich wystaw indywidualnych, eksponujących twórczość polskich fotografików ze wszystkich środowisk. Wystaw indywidualnych w latach 1928 - 1939 odbyło się około siedemdziesiąt. Ten długi , niezwykle ciekawy cykl otworzyła wystawa  Jana Bułchaka, druga z kolei była wystawa  samego Zygmunta Szporka który specjalizował się w fotografii aktu w krajobrazie.

Wieczorek Antoni Mieczysław (1887 - 1940) - jedna z czołowych postaci w fotografii polskiej, która niezmiernie przyczyniła się do jej rozkwitu swą sugestywną twórczością  oraz znakomitą publicystyką "

Czytaj więcej...
Pikiel Witold (1895 - 1943) Pierwszy prezes Syndykatu Fotoreporterów Polskich założonego w latach trzydziestych. Najpopularniejszy od 1919 roku fotoreporter wojskowy i rządowy. Miał zawsze ułatwiony dostęp do wszystkich zdarzeń dziejących się w kraju. Jego zdjęcia i reportaże reprodukowała cała polska prasa ilustrowana. Witold Pikiel dbał aby pod jego zdjęciami figurowało zawsze jego nazwisko, co wybitnie przyczyniło sie do jego popularności. Podczas wojny II wojny światowej przebywał w Paryżu, a następnie w Wielkiej Brytanii jako korespondent i fotoreporter już wyłącznie wojskowy. Zmarł w Londynie w 1943 roku, pozostawiając olbrzymie archiwum negatywów, obrazujące dzieje Wojska Polskiego na Zachodzie.
 

Pazierski Stefan (1888 - 1927) - Prezes Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego, inżynier, od 1911 roku asystent przy katedrze budowy mostów. Wówczas fotograf amator poszukujący techniki, która najlepiej będzie sprzyjać jego zamiarom artystycznym. Prubująć gumy, pigmentu, bromleju, zatrzymał sie przy przetłoku bromlejowym. Spopularyzował przetłok wśród członków Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego przez pokazy, odczyty oraz artykuły. Po I wojnie światowej wrócił do kraju dopiero w 1921 roku. Wznowił swoja działalność artystyczną wspólnie ze szwagrem Adamem Lenkiewiczem. Zmarł w 1927 roku po nieudanej operacji.
W górę