Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Konkurs fotograficzny - Wszystkie dzieci świataEuropejskie Centrum Bajki w Pacanowie ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. "Wszystkie Dzieci Świata" Pacanów 2010. To jedyny w kraju konkurs fotograficzny, którego tematem jest dziecko i jego życie we współczesnym świecie.

 

Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Konkurs organizowany jest pod patronatem artystycznym Związku Polskich Artystów Fotografików. Został objęty honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.


Przewidziane nagrody:
Grand Prix - dyplom honorowy ZPAF oraz 2500 zł;
miejsce I - 1500 zł;
miejsce II - 1200 zł;
miejsce III - 1000 zł.

Nadesłane prace konkursowe oceniać będzie jury w składzie:

Mariusz Wideryński - Prezes Zarządu Głównego ZPAF
Andrzej Borys - Prezes ZPAF Kielce
Paweł Pierściński - honorowy członek ZPAF Kielce
Lidia Popiel - modelka, fotograf
dr Prot Jarnuszkiewicz - członek ZPAF

Ostateczny termin nadsyłania prac konupływa 15 kwietnia 2010 roku.

Prace nadsyłać należy na adres:
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
ul. Słupska 31
28-133 Pacanów
z dopiskiem: Wszystkie Dzieci Świata

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową znajdziemy na stronie konkursu fotograficznego - Wszystkie dzieci świata
 

Pokonkursowe wystawy zaplanowano m.in. w: Pacanowie, Zespole Pałacowym w Kurozwękach, Krakowie, Kielcach i Warszawie.


IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny - Wszystkie Dzieci Świata - Pacanów 2010

 

W górę