Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Katalog fotograficzny

Związek Polskich Artystów Fotografików

main_thumb_zpaf
Telefon.: 22 635 47 83
Warszawa
Związek Polskich Artystów Fotografików, ZPAF, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem twórczo-zawodowym które powstało w 1947 roku (do 1952 pod nazwą Polski Związek Fotografików), zrzeszający polskich artystów zajmujących się fotografią artystyczną, reklamową i eksperymentami twórczymi. Siedzibą ZPAF jest Warszawa. Najwyższą władzą jest walny zjazd wybierający Zarząd Główny, którego prezesem jest obecnie J. Kobyliński. Liczba członków jest zmienna.

Związek Polskich Artystów Fotografików - Okręg Śląski

main_thumb_zpaf_logo_okreg_slaski
Telefon.: +48 602 108 563
Katowice
Związek Polskich Artystów Fotografików - Okręg Śląski
W górę