Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zapraszamy 21 sierpnia br, do Lublina na otwarcie wystawy dzieł z kolekcji Towarzystwa  Zachęty Sztuk Pięknych odbędzie się wystawa dzieł z kolekcji zatytułowana - Puls fotografii. Wystawa potrwa do 25 września 2009 r.

Wystawa - Puls fotografii
 
Współczesna fotografia artystyczna nacechowana jest wielofunkcyjnością, różnorodnością nurtów i tendencji, wymyka się tym samym określonej estetyce, jednemu kodowi interpretacji. Wystawa Puls fotografii ma na celu ukazanie tej różnorodności, jest próbą określenia głównych obszarów aktywności fotografa dzisiaj. Prezentuje przemiany formalne oraz nowe funkcje i zastosowania fotografii, jak też jej powiązania z innymi mediami. Dukty problemowe wystawy oddają charakterystyczne kierunki przemian współczesnej fotografii artystycznej. Są to: „Dokument”, „Szkoła patrzenia”, „Eksperyment”, „Narracje postkonceptualne” oraz „Fotografia i inne media”. Prace pochodzą z kolekcji oraz depozytów Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Wystawa obejmie prace artystów takich, jak: Włodzimierz Borowski, Justyna Gryglewicz, Zuzanna Janin, Grzegorz Kowalski, Danuta Kuciak, Zofia Kulik, Zdzisław Kwiatkowski, Sławomir Marzec, Natalia LL, Irena Nawrot, Renata Plaga (poezja), PSF (Cezary Klimaszewski, Tomasz Kozak, Tomasz Malec), Krzysztof Pruszkowski, Zygmunt Rytka, Diet Sayler, Tomasz Sikora, Cezary Skubiszewski (muzyka), Mikołaj Smoczyński, Jan Świdziński.

Organizatorem wystawy jestLubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Współorganizator: Warsztaty Kultury
Kurator wystawy: Piotr Majewski


Warsztaty Kultury
Adres: ul. Popiełuszki 5 Lublin
Puls fotografii - Wystawa dzieł z kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
Wernisaż wystawy: 21 sierpnia 2009 r, godz. 18.00
Termin wystawy: 21 sierpnia - 25 września 2009 r.
W górę