Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Stowarzyszenie Twórców Ludowych zapraza 14 sierpnia br. o godz. 17.00 na wernisaż wystawy fotografii Norberta Roztockiego pt. "Konteksty".

Norbert Roztocki - Konteksty

Norbert Roztocki wraz z Magdaleną Sobczak-Kotnarowską odwiedzili bohaterów Kazimierskiego festiwalu Kapeli i Śpiewaków Ludowych w ich domach, aby przyjrzeć się fragmentowi ich codzienności. Prezentowane zdjęcia zostały wykonane latem 2008 roku na Lubelszczyźnie.

Wystawa jest próbą ukazania kontekstu codzienności życia tych zwyczajnych-niezwyczajnych ludzi, czołowych artystów polskiej muzyki tradycyjnej a jednocześnie ludzi którzy na co dzień zajmują się chodowlą zwierząt, uprawą ziemi oraz innymi z pozoru zwyczajnymi czynnościami, nie bardzo kojarzącymi się z tzw „wielką sztuką„

Bronisław Rawski, Stanisław Głaz, Julia Okoń oraz zespół pieśni z Łukowej reprezentowany przez Janinę Stelmach są tylko skromnym przykładem, być może świadczącym o większości polskich artystów zajmujących wykonywaniem repertuaru tradycyjnego.

Jedną z głównych cech muzyki ludowej jest jej kontekstualność, nierozerwalna przynależność do otoczenia w jakim rozbrzmiewa. Bardzo często jej funkcja była ściśle związana z określonymi obrzędami; np; pogrzeb, wesele, lub z pracą, a także rozrywką.
Myśląc o powyższym, rodzi się pytanie: czy aby nie dzieje się tak, że wykonując repertuar tradycyjny, podczas „festiwali“, w swej istocie wywodzący się z dość sprecyzowanego kontekestu zachowań nie tracimy czegoś istotnego z tej muzyki pozbawiając ją szerokiej palety sensów i głębi jakich nabiera dzięki otoczeniu w którym jest wykonywana?
Niniejsza wystawa jest skromną próbą uzupełnienia owego brakującego „tła“ życia codziennego, być może pozwalając tym samym na szersze zrozumienie czym jest wykonywana na scenie muzyka z jednej strony, z drugiej być może prowokując do zadania sobie pytania o relację między istotą muzyki ludowej a kontekstem, oraz o kryterium jej oceny.

Wystawa jest częścią festiwalu Jarmark Jagielloński 2009.

Norbert Roztocki - urodził się w Krakowie, studiował filozofię i antropologię kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz religioznastwo na Abo Akademi w Fińskim Turku. W latach 2006 - 2008 mieszkał i fotografował w Finlandii, a od 2008 roku także w Niemczech. Obecnie pracuje jako fotorepoter dla największych fińskich gazet (Helsingin Sanomat,Turun Sanomat), fotografuje muzyków wykonujących repertuar klasyczny (np.Capella Cracoviensis, The Hilliard Ensamble, Faust Quartett), a także muzyków wykonujących repertuar folkowy (np. Kapela ze wsi Warszawa). Autor zajmuje się także realizacją projektów własnych, takich jak na przykład projekt („OO.Kameduli“) oraz przedsięwzięć związanych z tradycją oraz muzyką ludową w Polsce (np „XLII Ogólnopolski festiwal Kapeli i śpiewaków ludowych w Kazimierzu“) Zajmuje się także rzeźbą i malarstwem. Norbert Roztocki jest członkiem stowarzyszenia prasy Fińskiej.


Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Adres: ul. Grodzka 14 Lublin
Norbert Roztocki - Konteksty
Wernisaż wystawy: 14 sierpnia 2009 r, godz. 17.00
Termin wystawy: 14 - 16 sierpnia 2009 r.
W górę