forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

Ryszard Antoni Wójcik - Ag plus - Hommage a Gabriel Lippmann

Miasto - Wrocław.

a wojcikPo półrocznej przerwie Okręg Dolnośląski ZPAF we Wrocławiu zaprasza 22 czerwca 2016 roku o godz. 18.00 do galerii „Za szafą” na wystawę fotografii Ryszarda Antoniego Wójcika pt. „Ag plus - Hommage a Gabriel Lippmann” dotykającą istoty klasycznego procesu fotograficznego.

Wystawa dedykowana jest Gabrielowi Lippmannowi (1845–1921), laureatowi nagrody Nobla w roku 1908, którego prace dały podwaliny do rozwoju techniki holografii.

Pierwsze informacje na jego temat dostarczyła mi lektura książki Mikołaja Ilińskiego Materiały fotograficzne czarno-białe. Było to w latach 1970. Początkowo zwróciłem uwagę na opracowaną przez Lippmanna recepturę czarno-białej emulsji fotograficznej, dającej obraz o bardzo wysokiej zdolności rozdzielczej, sięgającej 3000 linii/1 milimetr. W latach 1980. dowiedziałem się, że Lippmann opracował metodę otrzymywania barwnych obrazów, będących unikatami, nie dającymi się powielać. Obrazy, jakie otrzymywał, powstawały dzięki interferencji fal świetlnych, a efekt kolorystyczny był odbierany jako barwy spektralne.

Niektóre z prezentowanych na wystawie prac powstawały przez wiele lat. Skojarzenia z obrazami natury (pejzaże, roślinność, różne postacie) są grą przypadku, nie były przeze mnie zamierzone. Obrazy, jakie uzyskałem zarówno na podłożu szklanym, jak i papierowym są unikatami. Ich kolorystyka nie wynika z procesów tonowania lub barwienia, ale jest konsekwencją różnej wielkości ziaren lub skupisk srebra metalicznego, uzyskanych w tradycyjnym procesie fotograficznym stosowanym w klasycznej fotografii czarno-białej, z wykorzystaniem halogenków srebra.

Tworząc tę wystawę wykorzystałem fabryczne płyty holograficzne i spektralne, preparowane przeze mnie, sporządzałem również samodzielnie emulsje według przepisów Lippmanna, a szeroki zakres chromatyczny prac osiągałem poprzez zastosowanie emulsji srebrowych innego rodzaju. Zainicjowane podczas tworzenia tych obrazów procesy fotochemiczne będą przebiegały dalej, gdyż prace te nie zostały - z premedytacją - ani utrwalone, ani zabezpieczone przed działaniem czasu. Powołując do życia takie obrazy akceptuję ich “dojrzewanie”, licząc na to, że będę mógł być świadkiem ich “starości”.
Ryszard Antoni Wójcik, Kraków, 2015

Ryszard Antoni Wójcik - urodził się 5 maja 1957 roku w Jaśle. Odbył studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie w latach 1981–1987. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Fotografików. Od roku 1988 jest pracownikiem Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. W roku 2005 założył pierwszą w Polsce Pracownię Konserwacji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych kształcącą studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Uprawia własną twórczość artystyczną w dziedzinie malarstwa (w technice temperowej i olejnej), grafiki (drzeworyt, suche techniki wklęsłodrukowe), fotografii (tradycyjne techniki fotograficzne: papier solny, technika białkowa, cyjanotypia, kalitypia, guma dwuchromianowa, pigment, przetłok olejny). Zajmując się ochroną i konserwacją historycznych materiałów fotograficznych współpracuje z archiwami i muzeami państwowymi, między innymi z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zamkiem Królewskim na Wawelu.


Galeria Za Szafą
Adres: ul. św. Marcina 4, Wrocław
Ryszard Antoni Wójcik - Ag plus - Hommage a Gabriel Lippmann
Wernisaż wystawy: 22 czerwiec 2016 r.. godz. 18.00
Termin wystawy: 22 czerwiec - 24 lipiec 2016 r.

 

Podobne artykuły :

» Jowita Mormul - Replikacje

Galeria 022 mieszcząca się w Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie zaprasza 26 września 2016 roku o godz. 19.00 na wernisaż wystawy fotografii Jowity Mormul pt. „Replikacje”.

» Wacław Wantuch - Platinium

Leica 6x7 Gallery Warszawie zaprasza 15 września 2016 roku o godz. 19.00 na Wernisaż wystawy fotografii Wacława Wantucha pt. „Platinium”. Leica 6×7 Gallery zaprezentuje nowe oblicze oraz nowy...

» Stefania Gurdowa - Klisze przechowuje się

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne oraz Galeria Nierzeczywista w Rzeszowie zaprasza Wernisaż w 12 sierpnia o godz. 18.00 na wernisaż wystawy fotografii pt. „Klisze przechowuje się”...

» 100x100 - Stefan Arczyński - wystawa fotografii

Muzeum Miejskie Wrocławia, Stary Ratusz zaprasza 30 lipca 2016 roku o godz. 17.00 na wystawę fotografii Stefana Arczyńskiego z okazji setnych urodzin artysty.

» Michał Edward Dudek - Wystawa heliografii

Zapraszamy 20 czerwca 2016 roku o godz. 19.00 do Kawiarnii Kosmos we Wrocławiu na wernisaż wystawy heliografii Michała Edwarda Dudka. Wystawa dedykowana wybitnemu aktorowi Zdzisławowi...

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy


Odśwież