Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

bbGaleria Fotografii B&B w Bielsku Białej zaprasza 5 lutego 2016 roku o godz. 18.00 na wystawę fotografii Mariusza Kubielasa pt. „U Schulza”.

Cykl fotograficzny „U Schulza” to rezultat eksperymentu artystycznego, zainspirowanego twórczością literacką i plastyczną polsko żydowskiego artysty z Drohobycza.

Swój, zainicjowany w 2004 r. projekt, Mariusz Kubielas kontynuuje od 2009 r. wraz z grupą modeli-aktorów, inscenizując i utrwalając na kliszy fotograficznej sceny z pogranicza performance i pantomimy, przypominające zatrzymane kadry z filmu niemego. Poetyckie, czarno-białe wizje z jednej strony ewokują aurę nie istniejącej już polsko-żydowsko-ukraińskiej rzeczywistości miasta Drohobycz sprzed II wojny światowej, z drugiej zaś odzwierciedlają dynamikę kolektywnych działań w trakcie złożonego procesu twórczego.

Do wykonania tych fotografii, poprzedzonych żmudnymi studiami światła, potrzeba od kilku ujęć do kilku rolek filmu fotograficznego. Efekty specjalne uzyskane są bez użycia obróbki cyfrowej. Ten transmedialny projekt, na który składają się także fragmenty prozy Schulza i metaforyczne tytuły prac, służy aktywizacji międzynarodowego i ponadgeneracyjnego dyskursu o wspólnej przeszłości i przyszłości multikulturalnego i multikonfesjonalnego dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej.

Fotografie Mariusza Kubielasa dzięki swej specyficznej aurze i magicznemu oświetleniu wywołują oprócz głębokich refleksji także „Efekt zaproszenia do wejścia w obraz“. Również film na temat jednego ze zdjęć, zrealizowany w Starej Synagodze w Drohobyczu przez Jurija Gaszczaka, poświadcza proces współtworzenia sensu fotograficznych wizji przez widza.

Dokumentacją projektu oraz jego krytyczno-historycznym opracowaniem jest publikacja towarzysząca wystawie „Bruno Schulz - Klisza Werk - Transgresiones” pod redakcją kuratorki wystawy, dr Lidii Głuchowskiej, wydana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
Lidia Głuchowska

Artysta serdecznie dziękuje za użyczenie „klimatycznych wnętrz” Pani Barbarze Sienickiej-Kalmus z Iłownicy koło Bielska-Białej, Panu Markowi Laskowskiemu z Seyssel we Francji oraz Państwu Katarzynie i Zbigniewowi Szumskim z Teatru Cinema w Michałowicach koło Jeleniej Góry.

Stałym kuratorem wystaw Mariusza Kubielasa jest dr Lidia Głuchowska.

Mariusz Kubielas - wrodzony w 1953 roku w Żywcu. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Przygodę z fotografią rozpoczął na długo, nim ukończył studia w tym zakresie w Wyższej Szkole Fotografii w Jeleniej Górze (2003-06) oraz na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego (2006-09). Po raz pierwszy z fotogrametrią i fotografią zetknął się w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Żywcu, pracując m. in. jako fototechnik-specjalista. Równolegle rozwijał swą twórczą pasję, działając w sekcji fotograficzno-filmowej klubu „Śrubka” w Żywcu Sporyszu, gdzie uzyskał stopień instruktora fotografii. Od 1978 do połowy lat 80. prowadził własny zakład fotograficzny. W latach 90. jako współwłaściciel firmy reklamowej, był zarazem projektantem i fotografem. Zajmuje się głównie fotografią inscenizowaną, koncentrując się na tematyce z pograniczy sztuk wizualnych i literatury. Ponadto specjalizuje się w dziedzinie portretu, aktu i martwej natury. W swych artystycznych wypowiedziach posługuje się klasycznymi i historycznymi technikami fotograficznymi. Od 2004 r. jako wykładowca, konsultant i instruktor uczestniczy w warsztatach Polskiej Szkoły Tradycyjnej Fotografii, pisząc także specjalistyczne opracowania. Aparat fotograficzny towarzyszy mu również w pozostałych dziedzinach życia, tak zawodowych jak i rekreacyjnych - jest ratownikiem górskim, instruktorem narciarstwa i łucznictwa. Od 2009 roku współpracuje z dr Lidią Głuchowską, początkowo promotorką jego pracy magisterskiej z zakresu historii technik eksperymentalnych, a od 2012 roku kuratorką jego wystaw we Wrocławiu, Dreźnie, Lwowie, Berlinie, Belgradzie, Kielcach i Gdańsku organizowanych
m. in. we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Obecnie wspólnie przygotowują dalsze ekspozycje w Helsinkach, Brukseli, Bratysławie i Pradze.


Galeria Fotografii B&B z siedzibą w Miejskim DK Włókniarzy
Adres: ul. 1 Maja 12, Bielsko-Biała
Mariusz Kubielas  - U Schulza
Wernisaż wystawy: 5 luty 2016 r., godz. 18:00
Termin wystawy: 5 luty - 1 marzec 2016 r.

W górę