Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

wojciech zawadzki apeironDolnośląskie Centrum Fotografii "Domek Romański" we Wrocławiu zaprasza 12 lutego 2016 roku o godz. 18.00  na otwarcie wystawy Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików pt. „Dualizm fotografii”.

Autorami tegorocznej edycji wystawy są: Ewa Andrzejewska, Jan Bortkiewicz, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Tomasz Fronckiewicz, Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Daria Ilow, Paweł Janczaruk, Ryszard Kopczyński, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Jacek Lalak, Adam Lesisz, Marek Liksztet, Jarosław Majcher, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Janusz Moniatowicz, Janusz Musiał, Piotr Maciej Nowak, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Alina Ścibor, Maciej Stawiński, Jerzy Wiklend, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Wojciech Zawadzki, Waldemar Zieliński.

Jak pisze Joanna Mielech w tekście do katalogu wystawy:

Zagadnienie istnienia opiera się w myśli wielu filozofów na koncepcji dualizmu dwóch przeciwstawnych, ale uzupełniających się sił, które współistnieją w ruchu ciągłej przemiany. Te dwie substancje tworzą istotę wszechświata. Filozofia chińska nazwała je siłami yin i yang, pierwotnymi bytami, których relacje odnaleźć można w całym wszechświecie. Rozgraniczenie tych przeciwieństw jest niemożliwe, ponieważ ekstremalne skrajności przekształcają się w swoje przeciwieństwa. Ze wspólnej egzystencji przeciwieństw, w wyniku oddziaływania na siebie yin i yang powstaje w świecie natury wszystko: materia i duch, życie i śmierć, biel i czerń, dobro i zło, światło i cień.

Pojęcie dualizmu wpisane jest w istotę fotografii. Kreują ją światło i cień. Ponieważ charakter substancji światła opiera się na dualizmie korpuskularno-falowym, w samej swojej zasadzie fotografia jest dualistyczna. Najpierw powstaje negatyw, a z niego — właściwy obraz. Czarno-biała jest struktura zarówno negatywu, jak i pozytywu. Od momentu pojawienia się w fotografii koloru także i w tej kategorii rozwój fotografii następuje dwutorowo. Dwoista jest zależność od mechanicznej kamery ze spontanicznością kreacji. Współcześnie istnieją równolegle dwa sposoby uzyskania obrazu. Pierwszy to fotografia klasyczna, w której twórcy posługują się negatywem, a główną rolę w procesie powstania odbitki odgrywają procesy fotochemiczne. W fotografii cyfrowej obecność negatywu na kliszy zastąpił obraz digitalny, który funkcjonuje na nośniku cyfrowym, natomiast alchemia fotograficzna coraz częściej wypierana jest przez umiejętności posługiwania się komponentami rzeczywistości wirtualnej.

Wystawa Dualizm fotografii wszystkie wymienione kategorie zawiera. Pokazuje różnorodność postaw i zagadnień formalnych, które bez wyjątku służą do próby opisania świata za pomocą fotografii. Wielka rozmaitość stanowisk i światopoglądów wynika oczywiście ze spotkania ukształtowanych osobowości artystycznych, które wyznają pewne fotograficzne zasady i pozostają im wierne.

Dualizm jest pojęciem wpisanym w sztukę od wieków. Od stuleci znany jest artystyczny spór nie do rozwiązani o przewagę rysunku nad plamą malarską i odwrotnie. Sformułowany przez Fryderyka Nietzschego podział zjawisk kulturowych w sztuce starożytnej Grecji na nurt apolliński i dionizyjski jest najbardziej ogólnym pojęciem dualizmu w kulturze i tę koncepcję rozciągnąć można na dalsze dzieje sztuki.

Świat daje się opisać na tyle sposobów, ile można wyróżnić prób jego opisania. Dlatego mimo wielkiej różnorodności zebranych prac jasne jest jedno: pojęcie dualizmu, także w fotografii, rozciąga się w nieskończoność i w niej można doszukiwać się kolejnych podziałów.

Twórcy biorący udział w wystawie Dualizm fotografii podają własne interpretacje tej idei. Każdy artysta porusza inną kwestię dualizmu, a wszystkie te rozwiązania są odkrywcze i niepowtarzalne, istotne tak, jak ważna jest sztuka.

Kurator wystawy – Stanisław Kulawiak.   


Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”
Adres: pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław
Dualizm fotografii 2015 - wystawa fotografii
Wernisaż wystawy: 12 luty 2016 r., godz. 18.00
Termin wystawy: 12 luty - 12 marzec 2016 r.

W górę