Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

firlejKlub Firlej we Wrocławiu, zaprasza 22 stycznia 2016 roku o godz. 18.00 na wernisaż wystawy fotografii pt.„Puls” której autorką jest Sonia Firlej. Podczas wernisażu zaprezentowane zostanie również działanie wizualno - dźwiękowe. Wstęp wolny.

W twórczości Soni Firlej silnie zaznacza się uwikłanie człowieka w przyrodę. Jawi się wizja świata, w którym to nie my jesteśmy centrum wszechświata i najdoskonalszym wytworem ewolucji. Artystka konfrontuje się z egoizmem gatunkowym, przekonaniem o podległości i poddaniu wszystkich elementów przyrody ludziom.

Podstawę dla fotografii Soni Firlej stanowi teza Paracelsusa o wzajemnej zależności wszechrzeczy, subtelnej harmonii i chęć obcowania człowieka z naturą, jak również głębokie pragnienie poznania, stanowiąc zarazem antidotum na współczesny antropocentryzm. Zarysowuje się zatem potrzeba rekonstrukcji utraconej wizji świata. Giordano Bruno podkreśla, że świat jest nieskończony i zrównuje człowieka z tym, co we wszechświecie największe i najmniejsze. Istotną wartością jest również wolność, której aspektów poszukuje artystka, idąc za jego słowami „Nie ma rzeczy tak błahej, kruchej, nędznej i niedoskonałej, która /.../ nie posiadałaby duszy”.

Inspiracją w twórczości artystki jest przede wszystkim makro- i mikrostruktura przyrody. Hołduje kształtom, strukturze i fakturze, pragnąc podkreślić ich wewnętrzną wartość oraz stać się jej świadomym elementem. Poprzez to penetruje także wnętrze organizmu ludzkiego, jego ciągłe przemiany, ale również stany emocjonalne, starając wydobyć je na zewnątrz. Puls życia natury i człowieka uzupełnia się, przenika, tworząc jeden organizm, który budzi, przemija i daje życie innym. Artystka stara się poszerzyć zdolność zrozumienia natury, szanując jej potrzeby oraz prawa, zarazem negując „uczłowieczanie przyrody” wynikające z konsumpcjonizmu i dynamicznego rozwoju społecznego.

Wystawa „Puls” jest kontynuacją, lustrzanym odbiciem koncepcji zrealizowanej w październiku 2015 roku w przestrzeniach Perfexu w Poznaniu wzbogaconą o przeplatający się w twórczości artystki motyw muzyki oraz specyfikę miejsca klubu Firlej. Przejawia się on bezpośrednio poprzez współpracę z muzykami, ale również dźwięk, rytm, puls natury, ciała człowieka, który jest bezpośrednim impulsem do tworzenia obrazów. Zatem interakcja sztuk dokonuje się w wyobraźni artystki, a jej efektem okazują się pomysły twórcze czy koncepcje teoretyczne. Melancholijne, ziarniste, czarno-białe fotografie Soni Firlej mogą być odpowiedzią na słowa Charles Baudelaire’a mówiącego, że muzyka dziurawi niebo. Ponownie akcentując wartość wszechświata, w którym każda istota i zjawisko ma swoje określone miejsce i jest czemuś podporządkowane.

Podczas wernisażu zaprezentowane zostanie również działanie wizualno- dźwiękowe. Swoich nagrań muzycznych użyczył zespół Hollow Press.

Sonia Firlej - (ur. 1988) ukończyła Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku Wzornictwo, specjalizacja: Tkanina artystyczna. W swojej twórczości łączy ze sobą tkaninę artystyczną, fotografię i rysunek, silnie podkreślając wagę struktur tych mediów w swoich pracach. Skupia się na uwydatnianiu mocnych, czasami niewyjaśnionych emocji i stanów w surowej formie. Jej główną inspiracją są pierwotne i naturalne instynkty. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych, między innymi ”dall’Esterno” we Włoszech oraz w objazdowym projekcie „Dramat Wolności”. Jest również autorką okładek płyt takich zespołów jak Hollow Press z Australii oraz Party In a Forest z Włoch.


Klub Firlej
Adres: ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
Sonia Firlej - Puls
Wernisaż wysawy: 22 styczeń 2016 r., godz. 18.00
Termin wystawy: 22 styczeń - 15 marzec 2016 r.

W górę