Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

st orlowskiZamojskie Towarzystwo Fotograficzne oraz Galeria Fotografii Ratusz w Zamościu zaprasza 29 stycznia 2016 r. godz. 16.00 na wernisaż wystawy fotografii założyciela i Honorowego Prezesa ZTF-u Stanisława Orłowskiego pt. „Mój Zamość”.

„Mój Zamość” Stanisława Orłowskiego wzrusza, informuje i zaciekawia. Fotografie są owocem życia i twórczości wybitnego artysty fotografika, doskonałego krajoznawcy, znającego dogłębnie i kochającego swoje rodzinne miasto, a przy tym patrioty sławiącego urodę zamojskiej starówki. Przy fotografowaniu autor zrezygnował z „wyczynu artystycznego”, nie silił się na opracowania specjalne, ani też nie skorzystał ze znanych sobie „trików”, czy fotomontaży. Stanął skromnie ukryty za swoją kamerą i pozwolił zapisać się rzeczywistości w jej prostym, werystycznym kształcie. Zastosował formułę dokumentacji krajoznawczej, przy pomocy której utrwalił życie miasta w jego zwyczajnych i jakże typowych aspektach. Portret miasta wypełnił uczuciami fotografa do przedstawionych, wydawać by się mogło, chłodnych relacji.

W kamiennym labiryncie ulic kamera podpatrzyła mieszkańców nieśpiesznie spacerujących po antycznym bruku, niosących wodę do picia, rozmawiających w niewielkich grupach znajomków, a także ruch uliczny, furmanki, konie (a nawet egzotycznego wielbłąda) …
Paweł Pierściński

Stanisław M. Orłowski - urodzony w 1934 roku w Zamościu, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego. Jest też absolwentem Technikum Budowlanego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Życie zawodowe poświęcił budownictwu i zabytkom Zamojszczyzny, pracując między innymi w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym, Wydziale GKIM Urzędu Miasta, Pracowniach Konserwacji Zabytków, Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków i Państwowej Służbie Ochrony Zabytków. Obecnie jest na emeryturze. Fotografią zainteresował się w latach 50-tych. W okresie 1959-1961 był członkiem lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, a w roku 1961 inicjatorem powołania do życia Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, któremu prezesował do roku 2012, prowadząc społecznie od 1988 roku zamojską Galerię Fotografii Ratusz. Od 2012 roku prezes honorowy ZTF, członek honorowy „zasłużony dla fotografii polskiej” Fotoklubu RP, członek honorowy Związku Polskich Fotografów Przyrody i Towarzystwa Fotograficznego im. Osterloffa w Radomsku, członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików. Uprawia głównie fotografię krajoznawczą i rodzajową, choć nie stroni od innych dziedzin, jak: architektura, portret, reportaż. Szczególnym obszarem jego zainteresowań jest rodzinne miasto Zamość, któremu poświęca znaczną część swojej działalności twórczej.


Galeria Fotografii Ratusz w Zamościu
Adres: Rynek Wielki 13, Zamość
Stanisław Orłowski - Mój Zamość
Wernisaż wystawy: 29 styczeń 2016 r. godz. 16.00
Termin wystawy: 29 styczeń -

W górę