Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

burning-man-wystawa-romualdas-pozerskis-monika-pozerskyte-stara-galeria-zpaf-warszawaStara Galeria ZPAF w Warszawie zaprasza 10 sierpnia 2015 r. o godz. 18.00 na wernisaż wystawy pt. "Burning Man" której autorami są litewscy fotograficy Romualdas Požerskis i Monika Požerskytė.

Litewscy artyści w 2008 roku pojechali na pustynię w Nevadzie, by uczestniczyć w jednym z najoryginalniejszych festiwali artystycznych na świecie Burning Man.

Festiwal odbywa się cyklicznie pod koniec sierpnia na pustyni Black Rock w Nevadzie w USA, gdzie temperatura w dzień wynosi średnio 40°C, a w nocy spada do 3°C. W powietrzu unosi się pył, częste są też burze piaskowe. Pomimo trudnych warunków Romualdas Požerskis, jeden z najwybitniejszych współczesnych fotografików, co roku odwiedza to magiczne miejsce i dokumentuje artystyczne miasto, w którym jawa miesza się ze snem, sztuka z życiem, a fantazja staje się rzeczywistością.

Na festiwalu nie ma twórców i odbiorców sztuki. Wszyscy zaangażowani są w tworzenie projektów i otwarci są na interakcje z innymi uczestnikami festiwalu. Działanie niektórych kończy się na oryginalnym przebraniu, ale są też tacy, którzy przez cały rok przygotowują się do festiwalu, tworzą fragmenty instalacji, by później na pustyni stworzyć ulotne dzieło sztuki. Ulotne ponieważ pod koniec festiwalu najczęściej zostaje ono spalone (dlatego też częstym budulcem instalacji jest drewno). Kulminacją Burning Man’a jest spalenie kilkudziesięciometrowej figury człowieka. Po tym swoistym rytuale miasto znika ustępując miejsca pustyni, aby za rok znów odrodzić się jak feniks z popiołów.

Romualdas Požerskis - urodził się 7 lipca 1951 roku w Wilnie. Po ukończeniu studiów politechnicznych rozpoczął pracę w Stowarzyszeniu Litewskich Artystów Fotografów. Od 1980 roku pracuje jako niezależny fotograf, realizując zlecenia dla różnych pism litewskich i zagranicznych. Od 1993 roku wykłada historię i estetykę fotografii na Uniwersytecie Vytautas Magnus w Kownie. Romualdas w 1964 roku dostał od ojca swój pierwszy aparat fotograficzny - była to Zorka. Zafascynowany fotografią artystyczną, wraz ze swoim kolegą Virgilijusem Šontą, w 1973 roku zorganizował pierwszą wystawę fotograficzną, natomiast pierwsza znacząca prezentacja jego prac, zatytułowana Młodość odbyła się dwa lata później w gmachu Politechniki Koweńskiej. W 1977 roku, na festiwalu fotografii w Arles (Francja), zdobył dwie główne nagrody - fotografów i publiczności. W 1989 roku przyznano mu tytuł Zasłużonego dla Kultury Litewskej, a rok później został laureatem Litewskiej Nagrody Narodowej, najwyższego na Litwie odznaczenia za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W 1994 roku przyznano mu tytuł Artiste FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique - Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej). Rok 2004 przynióśł mu wyróżnienie im. Alfreda Toepfera, mecenasa sztuki z Hamburga, za wkład w rozwój i popularyzację kulturowego dziedzictwa Centralnej i Wschodniej. Najważniejsze cykle fotograficzne Romualdasa Požerskisa to: Zwycięstwa i porażki (1974-1976) ; Pielgrzymi (1974-1994); Litewskie Stare Miasta (1974-1982) ; Szpital Dziecięcy (1976-1982) (1976-1982) ; Ogrody Pamięci (1977-2004); Akty (1979-2002) ; Ostatni dom (1983-1990); Litewska droga do niepodległości (1988-1992); Dossier mirażu (2002-2003); Radości i troski małego Alfonsa (1993-2005).

Monika Požerskytė - urodziła się w 1981 roku w Kownie. W latach 1995-1999 uczyła się w Gimnazjum Jezuickim, a w latach 1992-1996 w Liceum Artystycznym w Kownie. W latach 1999-2005 studiowała fotografię i wideo w Akademii Artystycznej w Wilnie, gdzie uzyskała magisterium. Od roku 2003 jest członkiem Stowarzyszenia Litewskich Artystów Fotografów. W roku 2005 pracowała w gazecie "Lietuvos rytas" jako fotograf. Obecnie pracuje w studio fotograficznym Pixstudija.


Stara Galeria ZPAF
Adres: Plac Zamkowy 8, Warszawa
Burning Man - Romualdas Požerskis / Monika Požerskytė
Wernisaż wystawy: 10 sierpień 2015 r., godz. 18.00
Termin wystawy: 10 sierpień - 5 wrzesień 2015 r.

W górę