Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

ewa-metropolis-bialogardGaleria Sztuki Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie zaprasza  27 maja o godz. 17.00 na wernisaż wystawy fotografii Eli Waszczuk pt. "Metropolis".

Założeniem wystawy, która swoją premierę miała pod koniec ubiegłego roku w Koszalinie w Galerii Klubu "Bałtyk", jest zainicjowanie wzajemnej wymiany doświadczeń w postrzeganiu bliskich kulturowo i etnicznie stolic krajów Europy Środkowej: Bratysławy, Budapesztu, Pragi i Warszawy.

Projekt ma także na celu pokazanie różnic i podobieństw metropolii pokazanych na fotografiach, proponując odkrywanie na nowo miejsc, które spowszedniały poprzez upływający czas. Nałożenie odpowiedniej malarskiej faktury na fotografie znanych powszechnie elementów miejskiego krajobrazu, jest celowym zabiegiem powodującym zmianę ich postrzegania. Sięgam w ten sposób do podświadomości widza, powodując tym samym intuicyjne dostrzeganie niezauważalnych do tej pory szczegółów oraz walorów estetycznych krajobrazu.

Estetyzacja malarską fakturą jest zabiegiem zamierzonym, zainspirowanym przez obrazy malarzy, kronikarzy ówczesnej Polski, Norblina i Canaletta. Faktura malarska zmienia wymowę fotografii, tworząc w ten sposób nowy obraz, stwarzający wrażenie trójwymiarowości. W konkluzji idea projektu zakłada wzajemny rozwój kontaktów pomiędzy mieszkańcami nie tylko Węgier, Czech, Słowacji czy Polski, ale także innych krajów, co winno przekładać się na poznanie i szacunek dla odmienności kulturowej i lokalnych tradycji regionu, a także poznanie historycznego rysu prezentowanych metropolii we wzajemnym kontekście porównawczym.

Elżbieta Waszczuk - fotografik, A.FIAP, w 2014 roku wyróżniona srebrnym medalem FRP za zasługi dla fotografii polskiej. Członek rzeczywisty FRP. Fotograficzny samouk. Liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i zagranicznych. W dorobku od 2004 - 15 tytułów wystaw indywidualnych o wielu ekspozycjach i udział w blisko 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Ela Waszczuk swoją wystawą fotograficzną przybliża nam widoki stolic bliskich nam geograficznie sąsiadów, szukając cech tak wspólnych jak i charakterystycznych dla każdego z nich i wywodzących się przecież z podobnych nam kultur. Wzorowanie się artystki na technikach malarskich pozwala dokładniej i inaczej spojrzeć na to, co oglądamy na tej wystawie. Pokazane zdjęcia, właśnie swoją skromnością koloru i dobrą kompozycją prezentują nam Warszawę, Pragę, Budapeszt i Bratysławę, w sposób dokładniejszy i ciekawszy, właśnie przez możliwość zastanowienia się nad tym, co chce powiedzieć swoją sztuką Ela Waszczuk!
Śląski artysta fotografik Andrzej Koniakowski, Warszawa, 12 kwietnia 2015


Galeria Sztuki Centrum Kultury i Spotkań Europejskich
Adres: ul. 1 Maja 15, Białogard
Ela Waszczuk - Metropolis
Wernisaż wystawy: 27 maj 2015 r., godz. 17.00
Termin wystawy: 27 maj - 19 czerwiec 2015 r.

W górę