Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

podsiadloGaleria fotografii w Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza 16 maja 2015 roku o godz. 18.00 na wernisaż wystawy fotografii Zbigniewa Podsiadło pt. "Igrzysko Boże".

Wybór prezentowanych prac Zbigniewa Podsiadły jest subiektywny, podyktowany intuicyjnym odbiorem ich przesłania. Za zgodą autora zestawiono je według kryterium „igrzyska Bożego” – dominującego motywu fotografii.

Jako motto posłużył barokowy tekst Wacława Potockiego zawarty w Ogrodzie fraszek i odnoszący się w metaforyczny sposób do życia ludzkiego: Cóż jest świat? Szachownica. Właśnie mu to służy. A ludzie co są? Szachy rozmaitej struży.  Ludzki los został pokazany jako gra toczona na czarno-białej szachownicy między Bogiem i szatanem, w której człowiek miałby być pionkiem. Jednak z zapytaniem – czy tylko? Cytat z klasyka jest dobrym kontekstem analizy prac autora i mimo upływu trzech stuleci nadal aktualnym.
Wystawa Igrzysko Boże nie jest prezentacją retrospektywną, ale sięga do kilku zrealizowanych projektów, by wydobyć z nich znaczenia zawarte w tytule. Mimo różnych wątków porusza te same dylematy – układanie się człowieka z Bogiem, sobą, otoczeniem, poszukiwanie granic sacrum i profanum, konsumpcję życia w jego codziennych, pospolitych, jak i świątecznych, atrakcyjnych odsłonach i tych ostatecznych – eschatycznych, których w kulturze młodości naturalnej i tej współcześnie kreowanej nie ma.

Nie ma przesłania memento mori, odchodzi temat śmierci i pamięci, a przeszłość nie wpisuje się w kanony dzisiejszego konsumenta życia. Jednak powraca jak topos, łączy piękno egzystencji z przemijaniem i obrazuje całe bogactwo misterium życia.

Prezentowane fotografie skomponowane w sekwencje wydobywają z dorobku autora wątki egzystencjalne, które przewijają się przez całą jego twórczość. W obrazach utrwalonych w różnych czasoprzestrzeniach, zrealizowanych w ciągu kilku ostatnich lat, dominuje tematyka związana z religijnym wymiarem życia człowieka. Tę duchową aurę zawartą w kolejnych kadrach oddaje bogata architektura świątyń różnych wyznań wpisana w ludzkie osady, symbole wiary znajdowane w rozmaitych przestrzeniach i krajobrazach, kapliczki, przydrożne świątki i krzyże. No i cmentarze – ostoje pamięci – z całym rytuałem dbałości i pielęgnowania lub zapomnienia – kiedy jako relikty dawnych kultur podlegają naturalnemu przemijaniu. Dziś, tkwiąc w sąsiedztwie ludzkich siedzib, nadal niosą przesłanie pro memoria.

Zbigniew Podsiadło - urodzony w 1955 roku, mieszka i pracuje w Sosnowcu. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, obecnie prezes Okręgu Górskiego ZPAF. Jest wielokrotnym laureatem najważniejszych konkursów i wystaw fotograficznych w kraju i za granicą, wyróżniony Medalem 150-lecia Fotografii, Złotą Odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Członek Rady Fundacji „Centrum Fotografii” oraz Rady Programowej Centrum Sztuki Zamek Sielecki, w roku 2010 otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Sosnowca. Brał udział w ponad dwustu wystawach międzynarodowych i krajowych, zdobył medale i nagrody między innymi na wystawach w Zagrzebiu, Singapurze, Rio de Janeiro, Budapeszcie, Moskwie, Madrycie, Pekinie, Berlinie i San Francisco. Jest uczestnikiem i organizatorem plenerów i sympozjów artystycznych oraz Opiekunem Artystycznym Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu. Wspiera i naucza młodych adeptów fotografii.

Kurator wystawy: Danuta Kowalik-Dura


Galeria fotografii - Muzeum Śląskie
Adres: al. W. Korfantego 3, Katowice
Zbigniew Podsiadło - Igrzysko Boże
Wernisaż wystawy: 16 maj 2015 r., godz. 18.00,
Termin wystawy: 16 maj - 27 wrzesień 2015 r.

W górę