Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

00001Zapraszamy 9 stycznia godz. 18.00 do łódzkiej Galerii FF na wernisaż wystawy fotografii Doroty Sitnik pt. Alegorie tożsamości.

Alegorie tożsamości Doroty Sitnik stanowią ciekawy przykład wykorzystania autoportretu jako zasadniczego elementu strategii wypowiedzi artystycznej. Wystawa składa się z dwóch cykli. Pierwszy z nich przyjmuje charakter barwnych dyptyków, będących zestawieniem fotograficznych krajobrazów z autoportretami artystki. Z jednej strony mamy do czynienia z personifikacją natury, równolegle zaś zdaje się zachodzić proces odwrotny: oto natura nawiązuje dialog z osobą ludzką, wyrażając jej stany poprzez kształt swojej zewnętrznej formy.

W drugim cyklu, czarno – białym, autorka występuje tylko na niektórych fotografiach, ale też nie prezentacja jej wizerunku jest tu celem samym w sobie. W swoich pracach zadaje ona raczej pytanie o granice tożsamości, o to, na ile wygląd, wiek, płeć, są determinantami podmiotowości człowieka, na ile też sama w sobie cielesność określa jego egzystencję.

Piotr Komorowski

Dorota Sitnik – urodzona w 1981 roku we Wrocławiu. Absolwentka Wyższego Studium Fotografii AFA we Wrocławiu oraz Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oprócz fotografii zajmuje się rysunkiem oraz projektowaniem graficznym. Brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. Otrzymała dotychczas wiele nagród za fotografię; najważniejsze to: nagroda dla najbardziej obiecującego młodego artysty 2007 roku na Targach Młodej Sztuki MOST w Warszawie; pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym Wodne skojarzenia organizowanym przez firmę Aquanet S.A., Poznań, 2012 oraz Grand Prix 13 edycji konkursu na autoportret ogłoszonego przez magazyn Pokochaj Fotografię, 2013.


Galeria FF
Łódzki Dom Kultury,
Adres: ul. Traugutta 18, Łódź
Dorota Sitnik - Alegorie tożsamości
Wernisaż wystawy: 9 styczeń 2015 roku, godz. 18.00
Termin wystawy: 9 - 31 stycznia 2015 roku

W górę