Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

chnWarszawska galeria sztuki Ney Gallery&Prints zaprasza 10 stycznia 2015 roku o godz. 18.00 na wystawę zdjęć fotoreportera Chrisa Niedenthala. Wystawa 1973–1989. Wybrane Fotografie będzie przeglądem jego prac z tego okresu twórczości.

Powyższe daty fotografii wyznaczają ważny etap w mojej pracy. Rok 1973: tego roku przyjechałem do Polski na kilka miesięcy, ale tak się złożyło, że jestem tu nadal, już ponad 40 lat… Rok 1989: rok politycznej transformacji w Polsce i w większości krajów we Wschodniej Europie. Jednocześnie ważna cezura czasowa. Koniec pewnej epoki, którą do czasu owej transformacji starałem się uchwycić na pokazywanych fotografiach.Są to zdjęcia nie tylko z ówczesnej PRL, ale także z Rumunii, Związku Radzieckiego, Węgierskiej Republiki Ludowej, NRD. Pracowałem wówczas jako fotoreporter w całym tym regionie. Była to, jak można sobie wyobrazić, arcyciekawa praca. Bo praca fotoreportera już z założenia taka jest – zwłaszcza kiedy wokół niego dzieją się niezwykłe rzeczy. Dla większości ludzi, żyjących w epoce PRL, nie były to oczywiście zbytnio ciekawe czasy. No, ale dla młodego przybysza z Londynu, który nie wypuszczał z rąk aparatu fotograficznego takie właśnie one były! Prezentowane w Ney Gallery&Prints zdjęcia zostały opublikowane w mojej książce 1973–1989 Wybrane Fotografie. Dokonując wyboru na potrzeby wystawy, celowo pominąłem wydarzenia polityczne i polityków, starałem się ograniczyć do scen z codziennego życia, ewentualnie do portretów tzw. normalnych, anonimowych ludzi. No i jednego psa…

Chris Niedenthal

Chris Niedenthal - urodził się w Londynie, w rodzinie polskiej; od wielu lat – po przyjeździe do Polski na kilka miesięcy w 1973r. – mieszka i pracuje w Polsce. Do 1984 roku fotograf tygodnika Newsweek w Polsce, a od 1985 roku fotoreporter kontraktowy tygodnika Time, dla którego fotografował wydarzenia w całej wschodniej Europie i w Związku Radzieckim. Był świadkiem powstania wolnego związku zawodowego Solidarność podczas strajku w stoczni im. Lenina w Gdańsku w 1980 roku, jak również wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981 roku, a później dokumentował upadek komunizmu w 1989 roku. Wieloletni współpracownik niemieckiego tygodnika Der Spiegel. Laureat World Press Photo 1986 za portret sekretarza generalnego węgierskiej partii komunistycznej Janosa Kadara. Autor m.in. wystaw Peerelka o PRL’u, NN. Niedenthal Nieznany, Dokument, o niepełnosprawnych intelektualnie dzieciach Tabu. Portrety Nie Portretowanych, Pracuje MY, Listy do Syna. Razem z Tadeuszem Rolke powstała wystawa Sąsiadka w 2001 roku. Autor albumów pt.: Chris Niedenthal. Wybrane Fotografie 1973–1989, Polska Rzeczpospolita Ludowa. Rekwizyty, 13/12. Polska Stanu Wojennego, In Your Face i autobiografii Chris Niedenthal. Zawód: Fotograf.

 


Ney Gallery&Prints
Adres: ul. Spokojna 7/2 Warszawa
Chris Niedenthal 1973–1989. Wybrane Fotografie
Wernisaż wystawy: 10 styczeń 2015 r., godz. 18.00
Termin wystawy: 10 - 31 styczeń 2015 r.

W górę