Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Krzysztof Muskalski Galeria Fotografii BWA w Kielcach zaprasza 17 stycznia o godz. 18.00 na wernisaż dorocznej wystawy fotografii członków Świętokrzyskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików.

 

Dobry obyczaj corocznego przedstawiania publiczności wyimków ze swojej bieżącej twórczości jest wieloletnią tradycją Świętokrzyskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików. Także i obecnie 35 z 71 zrzeszonych w nim fotografików podsumowuje ubiegły rok prezentacją swoich ostatnich dokonań. Wysta¬wa doroczna z założenia ma charakter „pospolitego ruszenia” – jest więc w równym stopniu miernikiem tak aktywności twórczej, jak i świadomości artystycznej jej uczestników. Ograniczona przestrzeń galerii sprawia, że każdy z nich może zasygnalizować swoją obecność bardzo niewielką ilością fotografii, co czyni ekspozycję dość skoncentrowanym konglomeratem, zarówno różnorodnych prac jak i postaw twórczych.
Zofia Tabisz-Mikosz – Poranek w Cluj-Napoca
Uporządkowane według dotykanych przez ich autorów problemów, tworzą szkic panoramy twórczej Okrę¬gu. Wynika z niej, że nadal duży jej obszar zajmują tematy związane z fotografią krajobrazową, i że nadal stwarza ona ogromne możliwości atrakcyjnego artystycznie i estetycznie twórczego realizowania się. Świadczą o tym klasyczne w posługiwaniu się fotograficznymi środkami kształtowania obrazu: doborem obiektywów, długością czasu naświetlania, czarno-białe fotografie: doskonałe górskie krajobrazy Pawła Opalińskiego, trzy prace z tworzonego od siedmiu lat przez Andrzeja Ładę cyklu „Kamienna moja rzeka”, znakomita, „przestrzenna” kompozycja Andrzeja Borysa, niepokojąca, wybrzuszona „rybim okiem” Ireny Gałuszki, nostalgiczne, z motywem krzyży, Jerzego Piątka i Mieczysława Wrońskiego oraz tajemniczy zaułek Karola Walaszczyka. I barwne: gumografie Przemysława Barańskiego, malarskie w charakterze im¬presje Zofii Tabisz-Mikosz i Antoniego Myśliwca, pejzaż miejski Pawła Pierścińskiego.
Lech Lipiec – Są dwa światy
Naturalne struktury autorsko interpretują: Piotr Krupa w doskonałych czarno-białych zdjęciach, ukazujących pejzaż z lotu ptaka, Stanisława Zacharko w lodowych „Wenus” zobaczonych w zamarzniętej tafli zalewu, Wiesław Warchoł analizujący układy kamieni z kamienistego zbocza i Krzysztof Muskalski, poszukujący wizualnych rytmów w orientalnej architekturze. Fragmenty nowoczesnej architektury tworzą także ramy kompozycji synte¬tycznych prac Artura Dziwirka i Waldemara Kozuba, oraz zgrafizowanej programem graficznym panoramy Nowego Jorku Cezarego Łutowicza. Jeszcze bardziej zaawansowane w komputerowym przetworzeniu są zgeometryzowane, mocno kolorowe prace Roberta Andre. W temacie martwej natury zawierają się oszczędne i wyrafinowane ujęcia przedmiotów w fotografiach Zofii Turno i Janusza Mielczarka.
Karol Walaszczyk
Przedstawieniami prawosławnych cmentarnych krzyży w cyklu „Grabarka” wchodzi w obszar „sacrum” Wiesław Turno, podobnie jak czyni to Jarosław Korbiński fotografią wnętrza cerkwi i Janusz Buczkowski pejzażem z przechylonym, wschodnim krzyżem i lśniącymi w tle cerkiewnymi kopułami. Sakralne odniesienia są też treścią prac, których istotą jest obecność człowieka: Wiktora Bednarczuka, zderzającego motywy religijne z profanum codzienności, „Mitologie” Grażyny Niezgody i przejmujące, nasycone głębokimi wartościami humanistycznymi, „szpitalne” fotografie Lecha Lipca z cyklu „Są dwa światy”. Innego rodzaju inspiracji doszukali się w ludzkim ciele twórcy aktów, na czele z Jerzym Bednarskim i jego portretowym, pięknym półaktem.
Andrzej Borys
Malarsko – i po literacku romantycznie zarazem, podszedł do tego tematu Sławomir Oszywa, klasycznie Łukasz Max Kania, szczyptą plastycznego humoru ubarwił swoją oryginalną kompozycję Woj¬ciech Gepner, abstrakcyjny wymiar ma natomiast praca Joanny Klich. Erotyzmem emanują dynamiczne zdjęcia Brunona Szczapińskiego i intrygujące, wzbudzające niepokój, fotografie Justyny Gentile Łada – mimo, że tym razem jej modelką jest... lalka. Jedyną autorką bardzo ciekawego portretu (autoportretu) jest Małgorzata Kozakowska.
Wiesław Turno – Grabarka
Kolejną doroczną wystawą Świętokrzyski Okręg ZPAF zaznaczył zarówno swoją organizacyjną aktywność jak i wyraźną w nim obecność wielu twórczych osobowości. Mamy nadzieję, że dostarczy ona również wielu estetycznych doznań miłośnikom fotografii.

Stanisława Zacharko

Uczestnicy wystawy: Robert Andre, Przemysław Barański, Wiktor Bednarczuk, Jerzy Bednarski, Andrzej Borys, Janusz Buczkowski, Artur Dziwirek, Irena Gałuszka, Wojciech Gepner, Łukasz Max Kania, Joanna Maria Klich, Jarosław Korbiński, Małgorzata Kozakowska, Waldemar Kozub, Piotr Krupa, Justyna Gentile Łada, Lech Lipiec, Andrzej Łada, Cezary Łutowicz, Janusz Mielczarek, Krzysztof Muskalski, Antoni Myśliwiec, Grażyna Niezgoda, Paweł Opaliński, Sławomir Oszywa, Jerzy Piątek, Paweł Pierściński, Brunon Szczapiński, Zofia Tabisz – Mikosz, Wiesław Turno, Zofia Turno, Karol Walaszczyk, Wiesław Warchoł, Mieczysław Wroński, Stanisława Zacharko

Galeria Fotografii BWA w Kielcach
Adres: ul. Planty 7, Kielce
Doroczna wystawa Fotografii 2010 Świętokrzyskiego Okręgu ZPAF
Wernisaż wystawy: 17 styczeń 2011 r., godz. 18.00
Termin wystawy: 17 styczeń - 11 luty 2011 r.
W górę