Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Obecność. Fotografie Lwowa Ihora KrutaMiędzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza na wystawę fotografii pt. "Obecność" - fotografie Lwowa Ihora Kruta.

Na wystawę Obecność  składa się 30 czarno-białych fotografii prezentujących różne oblicza Lwowa. Współczesny obraz miasta i jego mieszkańców widziany jest z perspektywy artysty-emigranta. Ukraiński twórca mieszkający na stałe w Kanadzie portretuje miejsce, w którym spędził lata wczesnej młodości. Prezentowane na wystawie prace stanowią fotograficzną dokumentację krajobrazu współczesnego Lwowa. Zapis codziennych sytuacji, ludzie i ich historie przeplatają się z ujęciami architektury – nie są to jednak reprezentatywne wyobrażenia budynków, ale fragmenty murów, odrapane podwórka, tablice ogłoszeniowe. Utrzymane w stylistyce „decydującego momentu”, często nie pozbawione humoru, czarno - białe fotografie stanowią część powstającego od 2004 roku cyklu pod nazwą Obecność (Presence). Prezentowane prace nie tylko dokumentują teraźniejszość, ale ze względu na osobę autora wprowadzają dodatkowy rys – angażują pamięć i odnoszą się do przeszłości.

Lwów na fotografiach Kruta to miejsce kontrastów - pozostałości poprzedniego systemu mieszają się tu z symbolami rodzącego się kapitalizmu. I właśnie ten aspekt zawieszenia pomiędzy starym i nowym jest dla artysty, jak sam przyznaje, szczególnie pociągający.

Ihor Krut - urodził się w 1962  roku w Gierniku (okręg lwowski), fotograf, operator filmowy i telewizyjny. Odebrał wykształcenie muzyczne (Kijowski Instytut Kultury – dzisiejszy Kijowski Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuk Pięknych), współpracował z Operą Lwowską. W 1989 roku  wyemigrował do Kanady. Fotografią interesuje się od 14-go roku życia, artysta-samouk, nie odbył tradycyjnych studiów fotograficznych. W przyszłości planuje włączyć do projektu  Obecność (Presence).  fotografie z innych części Ukrainy.


Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Adres: Rynek Główny 25, Kraków
Obecność. Fotografie Lwowa Ihora Kruta
Termin wystawy: 6 listopad 2010 r. - 9 styczeń 2011 r.
W górę