Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Album dla Gdańska - wystawa pokonkursowa10 grudnia 2010 roku w Gdańskiej Galerii Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku otwarta zostanie pokonkursowa wystawa tegorocznej edycji Albumu dla Gdańska. Organizatorem konkursu Album dla Gdańska jest Gdańska Galeria Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.

 

Ideą konkursu Album dla Gdańska 2010 było stworzenie portretu miasta poprzez kolekcję wizerunków jego mieszkańców. Spośród 315 prac nadesłanych przez 83 autorów na III Międzynarodowy Konkurs Album dla Gdańska 2010 jury wybrało najbardziej niekonwencjonalne i interesujące pod względem kompozycji fotografie, wyłaniając 9 laureatów. Nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Gdańska w kategorii Fotograf Profesjonalny otrzymał fotoreporter trójmiejski Łukasz Ostalski za cykl fotografii portretowych zatytułowanych: Mieczysław Abramowicz, Mirosław Baka, Günter Grass oraz Julia Dranicka.

Autorzy prac: Marek Angiel, Paweł Bajerski, Anna Bień, Anna Bobkiewicz, Adam Bogdan, Katarzyna Bojko-Szymczewska, Bartłomiej Busz, Mariusz Daciuk, Łukasz Dejnarowicz, Iwona Delegiewicz, Tadeusz Gzowski, Filip Ignatowicz, Dominika Jarzębowska-Boon, Bogusława Jasek, Łukasz Kiczko, Iwona Krzysztoń, Kamila Kulik-Maciejewska, Adrianna Kwiatkowska, Natalia Lorenc, Monika Lotkowska, Marcin Lubrant, Stanisław Łuszcz, Daniel Macidłowski, Szymon Michna, Ewa Międzobrodzka, Ewa Nagadowska, Piotr Niklas, Eugeniusz Nurzyński, Marcin Opinc, Jarosław Orłowski, Łukasz Ostalski, Ewa Piątkowska, Jerzy Pinkas, Hubert Pobłocki, Dorota Pyra, Anna Rezulak, Justyna Rumik, Piotr Sławiński, Józef Sowa, Bartosz Sójka, Marcin Stefański, Jakub Szarmach, Krzysztof Szota, Sławomir Wardziński, Elsa Westreicher, Elżbieta Ziemlewicz.

Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii Fotograf Amator zdobył uczeń Liceum Plastycznego w Gdyni Bartosz Sójka za pięciozdjęciowy cykl pt. Przedmieścia. Dwie nagrody specjalne Prezydenta Miasta Gdańska otrzymali: Kamila Kulik-Maciejewska za pracę pt. Karolina – laureatka wyróżnienia Szkoła Mistrzów Fotografii przyznanego przez Gazetę Wyborczą oraz pasjonat fotografii podróżniczej Mariusz Daciuk za pracę pt. Mama. Nagrodę specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymał laureat ubiegłorocznej edycji konkursu Album dla Gdańska 2009 Paweł Bajerski za trzy prace: bez tytułu.

Jury przyznało również trzy wyróżnienia honorowe: dla wykładowcy Politechniki Gdańskiej Piotra Niklasa za prace z cyklu Hospicjum, Anny Bobkiewicz, działającej w Gdańskim Towarzystwie Twórczości Fotograficznej, za pracę pt. Remontowa się pieni cz. 2 oraz absolwenta Politechniki Gdańskiej Piotra Sławińskiego za stylizowany na lata 60. cykl Nasza Generacja.

Prezentowane na pokonkursowej wystawie fotografie przedstawiają gdańszczan zatrzymanych w różnych sytuacjach: podczas miejskich festynów, plenerowej zabawy, podczas pracy i w trakcie odpoczynku. Większość zdjęć można uznać za fotoreportaż społeczny. Niektóre fotografie osób stanowią pretekst do przedstawienia pejzażu miejskiego.

Na wystawie znajdują się również zdjęcia pojedyncze stylizowane w XIX-wiecznej konwencji. Fotografię portretową reprezentują wizerunki znanych osobowości związanych z Gdańskiem, m.in. Günter Grass, Mirosław Baka, Mieczysław Abramowicz lub anonimowe postacie: uliczny mim czy pirat. Niektóre fotografie przedstawiają gdańszczan na tle lirycznych pejzaży, często tłem jest morze lub przedstawienia teatrów ulicznych. Obrazy te są skontrastowane z fotografiami pokazującymi życie mieszkańców na obrzeżach miasta, wśród zaniedbanych podwórek i kamienic. Z kolei prace oddające gwar miejski podczas Jarmarku Dominikańskiego czy targowisk zostały zestawione z fotografiami wyciszonych miejsc i osób odpoczywających na ławkach lub pięknych przedprożach gdańskich kamienic.

Niektóre zdjęcia mogą poruszyć odbiorcę, jak choćby ostatnie pożegnanie w hospicjum, dziecko z zabawką brodzące w kałuży lub ponure podwórko na Dolnym Mieście z drużyną na trzepaku. Dzięki różnorodności przedstawień mieszkańców i turystów odwiedzających Gdańsk autorzy prac nadesłanych na konkurs zarejestrowali cały przekrój społeczeństwa oraz miejsca, które są autentyczne i dalekie od idealizacji. Ta różnorodność oraz odmienny sposób patrzenia fotografujących na otaczającą nas rzeczywistość stała się szansą na stworzenie pełnego obrazu życia miasta.

Wystawie towarzyszy katalog z wybranymi pracami konkursowymi oraz tekstami Adama Mazura "Notatki Jurora" i Barbary Szczepuły "Z Gdańska wyjechać nie tak łatwo".


Muzeum Narodowe w Gdańsku - Gdańska Galeria Fotografii
Adres: Ul. Grobla I 8/11 80-834 Gdańsk
Album dla Gdańska - wystawa pokonkursowa
Termin wystawy: 10 grudzień 2010 r. – 30 styczeń 2011 r.

W górę