Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Marian Waligóra - ChamonixGaleria Art Foto działająca w Regionalnym Ośrodeku Kultury w Częstochowie zaprasza 5 listopada 2010 r. o godz. 18.00 na otwarcie wystawy fotografii ojca Mariana Waligóry pt. "Chamonix".

 

Zainteresowanie górami i fotografią rozwijało się we mnie jako pewna forma „odskoczni” od zwyczajnej codzienności, ale i sposób aktywnego wypoczynku, który zawsze preferowałem. Wiele wędrówek górskich po Tatrach jak i poważniejsze już wyjazdy w Alpy odbywałem z aparatem fotograficznym w ręku. I tak jest do dziś. Chcąc przedłużyć swą obecność pośród piękna odwiedzanych miejsc i uchwycić w choćby niewielkim stopniu to co widzę – fotografuję.

Wysiłek zdobywania górskich szczytów i niesamowita nagroda za ich osiągnięcie w postaci „nieziemskich” widoków – to zawsze  było i jest dla mnie inspiracją na drodze ciągłego pogłębiania i ożywiania wiary. „Wznoszę swe oczy ku górom” jak brzmią strofy Psalmu 121,1 bo wiem, że z wysokości, od Pana, przyjdzie mi pomoc” - mówi o swojej pasji Ojciec Marian Waligóra.

Ojciec Marian Waligóra - urodził się 2 października 1966 roku w Jędrzejowie. Po ukończeniu Technikum Leśnego w Zagnańsku, w 1987 roku wstąpił do Zakonu Paulinów. W 1994 roku, po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie na Skałce, otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął swą duszpasterska posługę - najpierw przez rok  przebywając na Węgrzech, a potem, aż do chwili obecnej na Jasnej Górze. Z Węgrami jest nadal mocno związany przez posługę pielgrzymom z tego kraju, nie zapominając o historycznych - węgierskich korzeniach  Zakonu Ojców Paulinów jak i samej Jasnej Góry.


Regionalny Ośrodek Kultury, Galeria Art Foto
Adres: ul. Ogińskiego 13a, Częstochowa
Marian Waligóra - Chamonix
Wernisaż wystawy: 5 listopad 2010 r, godz. 18.00
Termin wystawy: 5 listopad - 3 grudzień 2010 r.
W górę