Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Harald Bem - Cmentarze żydowskie w województwie śląskimStarochorzowski Dom Kultury zaprasza 4 listopada 2010 roku o godzinie 17.00 do Galerii Na Strychu na wernisaż wystawy fotografii "Cmentarze żydowskie w województwie śląskim" autorstwa Haralda Bema.

 

Województwo śląskie skłonni jesteśmy zwykle traktować przede wszystkim jako region wielkoprzemysłowy, głównie węglowo-hutniczy. Z wielu powodów jest to zrozumiałe. Jednakże, jak każdy stereotyp, taki sąd odzwierciedla tylko jedną stronę obrazu tego obszaru. Tak samo tu, jak i innych częściach naszego kraju, żyli i pracowali ludzie różnej narodowości, różnego, różnego wyznania, stanu i zawodów. Wszyscy wnieśli swój wkład w dzieje i historię regionu – województwa, pozostawiając cenne zabytki architektury i sztuki.

Pod względem liczby cmentarzy żydowskich w Polsce, województwo śląskie jest na drugim miejscu razem z podkarpackim; w jednym i drugim jest po 47 kirkutów, ale najwięcej jest ich w województwie mazowieckim – 66. Kirkut – to określenie cmentarza żydowskiego od wieków używane przez Polaków. Żydzi nigdy go nie stosowali; zastępowali nazwami pochodzenia hebrajskiego znaczącymi tyle, co „dom świata”, „dom wieczności”, „dom życia”, „dom grobów”.

Jan Delowicz


Starochorzowski Dom Kultury / Chorzowskie Centrum Kultury
Adres: ul. Siemianowicka 59, Chorzów
Harald Bem - Cmentarze żydowskie w województwie śląskim
Wernisaż wystawy: 4 listopad 2010 r., godz. 17:00

W górę