Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Ogród marzeń - współczesna sztuka albańskaGaleria Miejska BWA w Bydgoszczy zaprasza 10 grudnia 2010 br, o godz. 18.00 na wernisaż wystawy sztuki albańskiej pt. "Ogród marzeń". wystawa zaprezentuje współczesną sztukę albańską prawie zupełnie nieznaną polskiemu odbiorcy.

 

Albania przez wiele lat zniewolona, izolowana, walcząca o przetrwanie i zachowanie tożsamości narodowej, próbuje odzyskać należne jej miejsce w zjednoczonej Europie, należne ze względu na wielowiekową kulturę – jedną z najstarszych w rodzinie państw europejskich – którą z wielka determinacją kultywują i chronią przez wieki zaborów i okrucieństw jakich doznali jako naród. Stanowi to również płaszczyznę wspólnych doświadczeń Polski i Albanii, wspólnych dążeń wyzwoleńczych i problemy w budowaniu społecznego i kulturowego ładu.

Prezentacja wystawy w Polsce da możliwość opowiedzenia losów narodu rzuconego w wir bezkompromisowej walki, interesów ideologii, ekonomii, pożądania władzy. Ten bagaż jest przyczyną pojawienia się jednocześnie języka operującego tradycyjną formą i historycznym odniesieniem, budującym formy oparte o nowoczesność, mające w sobie obraz przyszłości.

Wystawa ma ukazać opierające się na doświadczaniu społecznym działania wielokierunkowe pod względem formy, jak i treści. Polski widz będzie miał możliwość porównania dążeń tamtejszego społeczeństwa wyrażonych językiem artystów w nowatorskim wyrazie malarstwa, przetwarzanym cyfrowo obrazie fotografii czy w popularnym języku nowych mediów. Wszystkie formy wypowiedzi obracają się wokół historii, tożsamości Albańczyków w kontekście kultury i historii Europy.

Projektowana wystawa ma unaocznić polskiemu widzowi złożoność kultury albańskiej – ukazać, pomimo pewnej odrębności, jej nieodłączny element europejskiego ogrodu marzeń. Ogrodu w którym wyraz i stosunek do odmienności wszelkiego rodzaju jest wartością nadrzędną.

W wystawie będzie brało udział 26 twórców mieszkających na terenie Albanii oraz 2 artystów albańskich mieszkających i pracujących na terenach dzisiejszego Kosowa.

Wystawa sztuki albańskiej w takim ujęciu, tak  rozbudowana pod względem formalnym i treściowym z udziałem artystów reprezentujących wszystkie pokolenia, jest projektem nowatorskim nie tylko na skalę europejską, ale również światową. Bydgoska wystawa będzie największą jak do tej pory wystawą współczesnej sztuki albańskiej.


Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy
Adres: ul. Gdańska 20, Bydgoszcz
Ogród marzeń - współczesna sztuka albańska
Wernisaż wystawy: 10 grudzień 2010 r., godz. 18.00
W górę