Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Ferit.jpg30 września rozpocznie się w Gdańsku V festiwal Transfotografia który potrwa aż do 19 grudnia Tematem wiodącym tegorocznej edycji festiwalu jest natura i jej różne oblicza.


 

W programie festiwalu Transfotografia znalazło się 7 wystaw, prezentujących twórczość artystów z Francji, Szwecji, Irlandii, Szwajcarii, Islandii oraz Polski. Celem tegorocznej edycji jest pokazanie różnych podejść do zagadnienia natury, od dokumentu, przez fotografię społeczną aż po tę ukazującą jej czyste piękno.

Helene Schmitz /Blow up

Prace zaproszonych artystów są wynikiem prywatnych obserwacji, badań i poszukiwań w obszarze tego, czym jest dla środowisko naturalne. Dostrzegają niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą niekontrolowany proces eksploatacji zasobów naturalnych ziemi. Swoimi pracami chcą zwrócić uwagę na jednostronne relacje człowieka i natury, a więc czerpania korzyści z jej bogactw i często bezmyślnej eksploatacji. Łączą rozwój aglomeracji miejskich czy ekspansji przemysłu z jakością życia społecznego i relacji międzyludzkich. Wiele z prezentowanych prac jest na pograniczu sztuki i nauki.

Jackie Nickerson / 10 miles round

Wystawa inaugurująca festiwal w galerii Pionova, Jackie Nickerson z cyklu 10 miles round, to swoisty zapis socjologiczny rodzinnej miejscowości w Irlandii, przywołujący skojarzenia z twórczością Zofii Rydet czy Augusta Sandera. Artystka skoncentrowała się na fotografowaniu tych ‘niewidzialnych’ mieszkańców Co Louth, rolników czy rybaków, przeczuwając, że już niebawem mogą zniknąć bezpowrotnie.

Jean Pierre Gilson / Sur les parcours pavés du Paris - Roubaix

Towarzysząca jej wystawa Jean Pierre Gilsona Sur les parcours pavés du Paris – Roubaix to pejzażowe, bardzo malarskie fotografie, ukazujace drogi i pejezaże Paris – Roubaix. Kompozycja, klarowność i czystość pejzażu potęgują estetykę jego prac, ukazując zarazem ducha tego miejsca.

Petur Thomson / Imported landscape

Kolejnym artystą prezentowanym w galerii Pionova jest Ferit Kuyas, który działa na pograniczu fotografii dokumentalnej i socjologicznej. W swoim cyklu City of Ambition przedstawia przedmieścia, niezwykle dynamicznie zmieniającej się 32 milionowej aglomeracji Chonqing. Jego prace zwracają uwagę na zagrożenia wynikające z polityki wodnej prowadzonej przez Chiny.

Petur Thomson w Imported landscape pokazuje odwieczną walkę człowieka i natury. Artysta eksponuje kolejne etapy budowy największego, ale także najbardziej kontrowersyjnego projektu elektrowni wodnej, w historii Islandii.

Serge Deleu / In Iceland with me

W galerii Żak, będziemy mieli okazję obcować z fotografiami Helene Schmitz, Blow up prezentujące prawie surrealistyczne piękno kwiatów.

Laurent Mayeux prezentujący swój cykl In iceland with Holga CSW Łaźnia, to surowe, minimalistyczne fotografie wykonane tanim, wyprodukowanym w Chinach aparatem Holga. W swoich syntetycznych pracach artysta łączy modę z pejzażem, eksplorując więzi między uniwersum, miejscem i człowiekiem.

Szymon Rogiński  / UFO Project

Ostatnią wystawą tegorocznej Transfotografii będzie Projekt UFO Szymona Rogińskeigo. W przestrzeni kościoła Św. Jana zobaczymy serię kolorowych, wielkoformatowych fotografii przesiąkniętych mistycyzmem i duchowością, a zarazem nowoczesnych i tak dalekich od tradycyjnie pojmowanej fotografii pejzażowej. Obcując z pracami tego artysty można mieć wrażenie, że snuje on opowieść o tajemniczych i odludnych miejscach należących do Obcych.

Zaprezentowane w Gdańsku wystawy zastanawiają się nad otaczającą nas rzeczywistością i zmuszają do chwili namysłu i refleksji, nad nią jak i nad nami samymi. 

Program V festiwalu Transfotografia:

Galeria Pionova – 30.09  – 20.10 
Otwarcie festiwalu:
Jackie Nickerson / 10 miles round
Jean Pierre Gilson / Sur les parcours pavés du Paris - Roubaix

Galeria Żak – 1.10 – 18.10
Helene Schmitz /Blow up

Galeria Pionova – 21.10 – 03.11
Ferit Kuyas / City of ambition

Galeria Pionova – 4.11 – 17.11
Petur Thomson / Imported landscape
Serge Deleu / In Iceland with me

CSW Łaźnia – 6.11 – 19.12
Laurent Mayeux / In iceland with Holga

Kosciół Św. Jana – 16.11 – 5.12
Szymon Rogiński  / UFO Project

Kuratorem głównym i dyrektorem festiwalu jest Olivier Spillebout, Fundacja Transfotografia.


V Międzynarodowy Festiwal Transfotografia
Termin festiwalu: 30 wrzesień - 19 grudzień 2010 r.

W górę