Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Meandry Krutyni i Czarnej HańczyGaleria Drugiego Planu działająca w Domu Kultury w Rybniku Chwałowicech zaprasza na wystawę fotografii Suwalskiej Grupy Twórczej pt. "Meandry Krutyni i Czarnej Hańczy".

 

Dwie rzeki: Krutynia na Mazurach i Czarna Hańcza na Suwalszczyźnie stały się obiektem ich zainteresowania. Krutynia utrwalona w aurze jesiennej, pełnej ciepłych kolorów, obfitości złota, nasyconych odcieni ugru, brązów, czerwieni, malarskości przyrody. Dla kontrastu Czarna Hańcza pokazana głównie w zimowej szacie, z bogactwem form naturalnie występujących wzdłuż rzeki: meandrów, zakoli, spokojnych i bystrych nurtów. Piękne detale kryształów lodu, konary drzew - przypominających rozmaite formy, odbicia w wodzie, małe wodospady oraz architektura; mosty, kładki, młyny wodne, śluzy, pomosty itp. Każdy artysta Grupy indywidualnie wyznaczył sobie obszar penetracji i obserwacji obu rzek. Dzięki temu ujęcia poszczególnych twórców się nie powtarzają, całość jest bardzo różnorodna, tak jak natura. Rzeki te wiele łączy, ale też każda posiada swój niepowtarzalny urok, klimat. Na wystawie będzie można je porównać. Obecną prezentacją fotograficy SGT manifestują swoje umiłowanie natury. Ekologiczny wydźwięk większości prac świadczy o wewnętrznej pokorze autorów względem prawideł natury, wedle których człowiek to jedynie cząstka w złożoności świata przyrody.

Meandry Krutyni i Czarnej Hańczy - to nazwa kolejnej zbiorowej wystawy Suwalskiej Grupy Twórczej.

Na wystawie swoje fotografie prezentują: Maria Karna, Amelia Sikorska, Marzena Strzyżewska, Szymon Jasionowski, Krzysztof Mierzejewski, Andrzej Zujewicz, Marcin Wróbel, Marek Wasilewski, Krzysztof Grabowski i Henryk Milewski.

Suwalska Grupa Twórcza działająca przy galerii fotografii PAcamera zawiązała się w lutym 2006 roku. Do ciekawych doświadczeń Grupy można zaliczyć dokumentację fotograficzną wigierskiego krzyża w Zatoce Krzyżańskiej instalacji Gustawa Zemły i Zdzisława Jaroszka - którą można było oglądać w galerii Chłodna 20 podczas wystawy rzeźby Gustawa Zemły (2006), projekcje pokazy fotografii: Tadeusza Smagacza, Andrzeja Sidora, Stanisława J. Wosia, Marka Wasilewskiego, Krzysztofa Mierzejewskiego, Szymona Jasionowskiego, Jacka Juszkiewicza, udział w Festiwalu Humoru Why not? w Mariampolu na Litwie (2006) i Rybnickim Festiwalu Fotografii (2009), udział w zbiorowej wystawie fotografików z Olity na Litwie i Suwałk Pobrzeżna egzystencja (2007), udział plenerach fotograficznych na Litwie Znaki miejsca i czasu (2007), w Mikaszówce Fotoinspiracje (2007), w Rosochatym Rogu  Fotoinspiracje (2008), Tygodniu Fotografii w Grande-Synthe we Francji (2009). Wspólne wystawy Grupy: I Wystawa SGT (2006), Przystanek Wiżajny (2007), Rozdroża (2008), Salon niebieski SGT (2009), "Meandry Krutyni" (2009).

 


Galeria Drugiego Planu
Adres: ul. 1 Maja 95, Rybnik Chwałowice
Meandry Krutyni i Czarnej Hańczy - wystawa Suwalskiej Grupy Twórczej
Termin wystawy: 15 lipiec - 15 wrześień 2010 r.

 

W górę