Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Stara Galeria ZPAF w Warszawie zaprasza 11 stycznia 2010 r. na wystawę fotografii Zdzisława Mackiewicza pod tytułem "Awers Rewers - Fotografika".

Zdzisław Mackiewicz - Awers Rewers - Fotografika
 
Autor prac działający w obszarze czarno-białej fotograficznej abstrakcji, zajmuje się w swojej twórczości badaniem granic i właściwości medium fotograficznego. „Interesuje mnie nie to, co fotografia przedstawia w naturalistyczny, materialny sposób ale to co można wydobyć z otoczenia dla potrzeb czystego obrazu i sensu jego konstrukcji z zachowaniem szacunku dla tego, co zapisała klisza lub matryca cyfrowa.”
Zdzisław Mackiewicz - Awers Rewers - Fotografika
Tytułowy cykl „Awers Rewers” opisuje przeciwstawne, wykluczające się bieguny. Światło – mrok, negatyw – pozytyw, czerń – biel to dualizmy wpisane w fotografię, która zbudowana z przeciwieństw tworzy kompromis „cięcia przez czas” . Jej pozycja na styku przeszłości z przyszłością jest dowodem teraźniejszości.

Do swoich fotografii Mackiewicz celowo wybiera obiekty pozornie podobne, skłaniając w ten sposób odbiorcę do wnikliwej analizy tych prac. Powiększone do znacznej skali makrofotografie, pozwalają na ukazanie tych obiektów w innym kontekście niż widok w skali rzeczywistej, ujawniając cechy często niedostrzegalne w naturalnej wielkości.
szczur.gif
Na wystawie znajdują się także prace z wcześniejszych cykli autora: „Blachy, szmaty, folie…” oraz „Światło” w których poszukiwał fotograficznej abstrakcji oddalając obraz na zdjęciu od realnego obiektu. Cykl „Obrotowe” powstał z obrazów składających się z jednocentymetrowych fragmentów 400 zdjęć i jest próbą zawarcia trójwymiarowej przestrzeni w dwuwymiarowym obrazie.

Zdzisław Mackiewicz
- urodził się w 1961 roku w Grudziądzu. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem w 1988 roku w pracowni serigrafii prof. B. Przybylińskiego. Od 1992 roku pedagog na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Instytucie Artystycznym, obecnie Zakład Grafiki gdzie prowadzi zajęcia z fotografii dla studentów grafiki warsztatowej i projektowania graficznego. W latach 1996 – 2006 należał do ZPAP, od 2006 roku należy do ZPAF. Dr habilitowany sztuki w dziedzinie fotografii. Zajmuje się fotografią, grafiką, fotografią i grafiką wydawniczą. Zorganizował 28 wystaw indywidualnych oraz brał udział w 42 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.
 

Stara Galeria ZPAF
Adres: Plac Zamkowy 8, Warszawa
Zdzisław Mackiewicz - Awers Rewers - Fotografika
Wernisaż wystawy: 11 styczeń 2010 godz. 18.00
Termin wystawy: 11 - 30 styczeń 2010
W górę