Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zapraszamy 27 listopada br, o godz. 17.00 do sali granatowej Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu w Suwałkach na spotkanie z artystami Suwalskiej Grupy Twórczej. Podczas spotkania odbędzie się również prezentacja multimedialna zdjęć wykonanych w trakcie sesji plenerowej w Krutyni na początku października 2009 roku.

fot. Krzysztof Mierzejewski
fot. Krzysztof Mierzejewski
Rzeka Krutynia stała się celem wyprawy ośmiorga fotografów Suwalskiej Grupy Twórczej: Szymona Jasionowskiego, Marii Karnej, Krzysztofa Mierzejewskiego, Amelii Sikorskiej, Marzeny Strzyżewskiej, Marka Wasilewskiego, Marcina Wróbla i Andrzeja Zujewicza.

fot. Maria Karna
fot. Maria Karna
 
W dniach 2 - 4 października 2009 roku odbyła się jesienna sesja plenerowa Grupy pod hasłem Meandry Krutyni. Powstało bardzo wiele cennych artystycznie fotografii, a te wyselekcjonowane możemy obejrzeć na wystawie w galerii Na marmurach Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach. Nieco inny charakter rzeki i otoczenia Krutyni niż suwalskiej Czarnej Hańczy, stał się dla naszych artystów źródłem inspiracji. Aura jesienna, pełna ciepłych kolorów, obfitości złota, nasyconych odcieni ugru, brązów, czerwieni, malarskości przyrody, sprzyjała powstaniu ciekawych prac. Obecną prezentacją fotograficy SGT manifestują swoje umiłowanie natury. Ekologiczny wydźwięk większości prac świadczy o wewnętrznej pokorze autorów względem prawideł natury, wedle których człowiek to jedynie cząstka w złożoności świata przyrody. Wystawa potrwa do końca grudnia 2009 roku.
Andrzej Zujewicz

fot. Marcin Wróbel
fot. Marcin Wróbel
 
Suwalska Grupa Twórcza działająca przy galerii fotografii PAcamera zawiązała się w lutym 2006 roku. Do ciekawych doświadczeń Grupy można zaliczyć dokumentację fotograficzną wigierskiego krzyża w Zatoce Krzyżańskiej instalacji Gustawa Zemły i Zdzisława Jaroszka - którą można było oglądać w galerii Chłodna 20 podczas wystawy rzeźby Gustawa Zemły (2006), projekcje pokazy fotografii: Tadeusza Smagacza, Andrzeja Sidora, Stanisława J. Wosia, Marka Wasilewskiego, Krzysztofa Mierzejewskiego, Szymona Jasionowskiego, Jacka Juszkiewicza, udział w Festiwalu Humoru Why not? w Mariampolu na Litwie (2006) i Rybnickim Festiwalu Fotografii (2009), udział w zbiorowej wystawie fotografików z Olity na Litwie i Suwałk Pobrzeżna egzystencja (2007), udział plenerach fotograficznych na Litwie Znaki miejsca i czasu (2007), w Mikaszówce Fotoinspiracje (2007), w Rosochatym Rogu  Fotoinspiracje (2008), Tygodniu Fotografii w Grande-Synthe we Francji (2009). Wspólne wystawy Grupy: I Wystawa SGT (2006), Przystanek Wiżajny (2007), Rozdroża (2008), Salon niebieski SGT (2009).
 
fot. Marzena Strzyżewska
fot. Marzena Strzyżewska
 
Głównymi założeniami powstania Suwalskiej Grupy Twórczej są: integracja lokalnego amatorskiego ruchu fotograficznego oraz podnoszenie umiejętności w zakresie fotografii, a w szczególności fotografii artystycznej. Grupa skupia ludzi różnych profesji mających wspólną pasję. Tworzą się przyjaźnie, co sprzyja wymianie artystycznych doświadczeń. Oprócz zbiorowych wystaw w ramach działalności Grupy organizowane są sesje plenerowe, pokazy multimedialne, spotkania z artystami.


Galeria Na marmurach - Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Suwałkach
Adres: ul. Noniewicza 71, Suwałki
Meandry Krutyni - wystawa zbiorowa Suwalskiej Grupy Twórczej
Wernisaż wystawy oraz prezentacja multimedialna: 27 listopad 2009 r, godz. 17.00
Termin wystawy: 27 listopad - 31 grudzień 2009 r.
W górę