Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Dzika Polska - wystawa fotografiiGaleria Fotografii DeKa w Rybniku zaprasza 19 listopada 2010 r. o godz. 18.00 na wernisaż wystawy fotografii "Dzika Polska" oraz spotkanie autorskie z Ryszardem Kulikiem, autorem książki „Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii”.

Wystawa „Dzika Polska” to kolekcja profesjonalnych, wielkoformatowych zdjęć największych polskich fotografików przyrody, przedstawiających najdziksze, najcenniejsze i najbardziej naturalne obszary Polski. Jeśli przyjrzymy się tym fotografiom, zauważymy, jak bardzo ulotne jest piękno poszczególnych miejsc, jak łatwo może ono zostać zniszczone nierozważnymi decyzjami lokalizacyjnymi lub brakiem należytej opieki i ochrony. Celem wystawy jest zachęcenie zwiedzających do zwrócenia uwagi na ginący obok nas świat przyrody i podjęcia działań dla ochrony lokalnych wartości przyrodniczych. Autorami fotografii są: Wiktor Wołkow, Jan Walencik, Artur Tabor, Saturnina i Artur Homan, Antoni Kasprzak, Tomasz Ogrodowczyk, Jacek Więckowski, Przemysław Kunysz, Piotr Morawski, Jacek Szarek, Marta Lelek, Janusz Korbel, Jacek Zachara.

Dzika Polska - wystawa fotografii

Wystawie towarzyszą również edukacyjne warsztaty ekologiczne poświęcone tematyce przyrodniczej dla uczniów. W dniu 19 listopada wezmą w nich udział uczniowie IV LO w Rybniku.

Wystawę Dzika Polska zaprezentuje i poprowadzi warsztaty ekologiczne mgr Iwona Kukowka – koordynatorka Kampanii „Szkoły dla przyrody”, pedagog w Stacji Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, stypendystka programu Socrates- Erasmus w Wydziale Biologii Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu. Prowadzi prośrodowiskowe zajęcia edukacyjne zarówno dla uczniów nauczycieli jak również aktywistów ekologicznych. Koordynatorka ogólnopolskiej społecznej kampanii edukacyjnej „Dzika Polska”, realizowanej od 2006 r. przez Stow. PnrWI oraz autorka poradnika metodycznego dla nauczycieli w zakresie kształtowania trwałych postaw proekologicznych w nauczaniu przyrody i biologii. Od 2005 r. zaangażowana w działania proochroniarskie Stow. PnrWI, jest współautorką raportu o kierunkach wykorzystania turystycznego polskich gór pt.: „Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat”.

Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii.

Ryszard Kulik tak mówi o swojej książce: „Główne przesłanie książki jest bardzo proste. Wypływa ono z założenia, że współczesna cywilizacja jest destrukcyjna dla przyrody i ostatecznie dla samego człowieka. Dzieje się tak, między innymi, ponieważ ludzie przestali zadawać sobie głębokie pytania dotyczące tego, kim są i czym jest życie. Ta książka prowokuje do zadawania głębokich pytań, do otrząśnięcia się z letargu, zachęca do życia bardziej uważnego i świadomego, bo tylko takie życie jest pełne i ostatecznie pozwala z większą troską odnosić się do świata i samego siebie.
Zależy mi na tym, żeby książka trafiła do zwykłych ludzi. Jest ona dla każdego, kto poszukuje wspomnianej przeze mnie pełni i pragnie żyć pięknie.

Dzika Polska - wystawa fotografii

Ale uwaga! Ta książka nie jest do przeczytania. To przede wszystkim zachęta do praktykowania, czyli wyjścia poza słowa, które są martwe. Tekst jest tylko punktem wyjścia, później trzeba książkę odłożyć i po prostu żyć.”

Ryszard Kulik - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psycholog społeczny, licencjonowany trener psychologicznego treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej oraz Szkoły Trenerów "Sieć" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uczestnik V Polsko-Duńskiej Szkoły Ochrony Środowiska oraz beneficjant grantu TEMPUS dotyczącego ochrony środowiska w University of Greenwich w Londynie. Laureat Nagród Rektorskich za działalność naukowo-dydaktyczną w roku 1992, w roku 1993 oraz za osiągnięcia naukowe w 2002 r. Grant przyznany przez fundację Partnerstwo dla Środowiska (Marshall Fund.) na realizację autorskiego programu dotyczącego warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży (1996r.) Pracuje jako adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Kształcenia. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot, współpracuje z Stowarzyszeniem „Olszówka” oraz Międzynarodowym Miasteczkiem Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku. Jego zainteresowania to: edukacja ekologiczna i psychologiczna - trening grupowy, zagadnienia związane z rozwijaniem różnorodnych umiejętności psychologicznych i społecznych (komunikacja interpersonalna, asertywność, wrażliwość, wsparcie), a także z tworzeniem nowego modelu relacji człowiek - środowisko naturalne. Inspirację czerpie z psychologii humanistycznej, filozofii głębokiej ekologii, ekofilozofii, ekopsychologii, idei bioregionalizmu oraz z obserwacji i bliskiego kontaktu ze światem naturalnym.

Dzika Polska - wystawa fotografii

Galeria Fotografii DeKa
Adres: ul. 1 Maja 95, Rybnik
Dzika Polska
Wernisaż wystawy: 19 listopad 2010 r., godz. 18.00
W górę