Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Wykłady i prezentacje o fotografiiCentrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku zaprasza 20 sierpnia 2010 o godzinie 18.00 na wykłady oraz prezentacje podsumowującą wystawę pt. "Archetyp Fotografii. Joachim Froese, Grzegorz Przyborek, Ken Matsubara".

 

Krzyszof Jurecki w referacie pt. Jak interpretować obraz fotograficzny? O najważniejszych koncepcjach teorii fotografii. Od Rolanda Barthes’a do Georges’a Didi – Hubermana przedstawi swoje przemyślenia na temat refleksji teoretycznej, jaka towarzyszy w XXI wieku fotografii i obrazowi fotograficznemu. Omówi i zaakcentuje poglądy głównych teoretyków związanych z koncepcją fenomenologii i hermeneutyki na tle najnowszej teorii Georges’a Didi – Hubermana, określanej jako obraz-rozdarcie.

Joachim Froese w wykładzie pt. Zapisane w przeszłości. Fotografia a martwa natura przedstawi swoje inspiracje ujawnione w cyklu Rhopography, w dużym cyklu fotografii inspirowanym XVII wieczną martwą naturą. Artysta będzie starał się uwodnić tezę, że artyści współcześni mogą kontynuować doświadczenia artystyczne baroku, kontynuując w nowy sposób dawną tradycję malarstwa. Fotografia dla Froesego jest nowym i bardziej wiarygodnym sposobem wyrażenia ekspresji, niż malarstwo, które spełniło swą historyczną misję.

Grzegorz Przyborek w referacie Pamięć obrazów. Moje poglądy na istotę fotografii  przedstawi własne poglądy teoretyczne na temat fotografii interpretowanej jak pismo, której istotą jest dla niego inscenizowanie (teatralne aranżowanie). Artysta odwołuje się do przekazu marzeń sennych, ale są one przede wszystkim pokazaniem określonego stanu ducha – artysty oraz całej ludzkości – w obliczu zanikającej tradycji religii i przemian kulturowych, które związane są z różnorodnie interpretowanym zagrożeniem, kryzysem czy zmierzchem humanizmu.

 


Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku
Adres: ul. Jaskółcza 1, Gdańsk
Archetyp Fotografii. Joachim Froese, Grzegorz Przyborek, Ken Matsubara
Data spotkania: 20 sierpień 2010, godz. 18.00

 

W górę