Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

konkurs dzieckoWojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zaprasza do udziału w X Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej "Dziecko” pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej, Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF oraz Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP. Termin przesyłania prac upływa 30 kwietnia 2016 roku.

Tematem konkursu jest dziecko i jego świat ukazany przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej. Żadne ze zdjęć nie może naruszać godności dziecka i jego prawa do prywatności.

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora upływa 30 kwietnia 2016 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępna na stronie organizatora.

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają medale i wyróżnienia FIAP, pamiątkowe plakiety, dyplomy, nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz nagrody specjalne, a wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do wystawy pamiątkowe dyplomy i katalog.

Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w czerwcu 2016 r.


X Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej "Dziecko”
Termin zgłaszania prac: 30 kwiecień 2016 r.
strona www: X Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej "Dziecko”

W górę