Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

etnoklimaty.jpgMuzeum Etnograficzne w Toruniu zaprasza do udziału w 7. edycji konkursu fotograficznego Etnoklimaty. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 31 października 2015 roku.

Celem konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, kulturą popularną. Zachęcamy do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach, które odwiedzamy podczas różnorakich podróży.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2015 r.

Termin nadsyłania zgłoszenia i prac na konkurs pocztą tradycyjną na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 regulaminu mija dnia 31 października 2015 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia do konkursu Wielkopolska Press Photo.


Etnoklimaty
Termin: 31 październik 2015 r.

W górę