Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

portret konkursTrzcianecki Dom Kultury  zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskim Konkursie Fotografii „Portret”.  Każdy autor może nadesłać dowolną ilość prac w formacie od 20X30 cm do 40X50cm w dowolnej technice. Prace konkursowe należy przesłać do 21 września 2015 roku.

Udział w konkursie jest płatny i wynosi 40 zł od uczestnika. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą artyści fotograficy-członkowie ZPAF, krytycy sztuki i przedstawiciele organizatorów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. Przewiduje się następujące nagrody: I nagroda 2000zł, II nagroda 1600zł, III nagroda 1200zł. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w Trzcianeckim Domu Kultury.

W uzasadnionych przypadkach laureat może wydelegować osobę go reprezentującą, o czym powinien powiadomić organizatorów na piśmie.

Prace konkursowe należy przesłać do 21 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego)  adres:
Trzcianecki Dom Kultury, ul. Broniewskiego, 7 64-980 Trzcianka

Regulamin konkursu - Portret


Portret - konkurs fotograficzny
Strona www: XX Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Portret”

W górę