Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Konkurs Fotografii Cyfrowej Cyberfoto 2011Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w XIV Międzynarodowym Konkursie Fotografii Cyfrowej „Cyberfoto 2011”.

 

Konkurs ma na celu promocję fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, oraz pokazanie możliwości cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego. Jest to największy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napływa ponad 1000 fotografii z całego świata. Z wystawy poplenerowej wydawany jest katalog w języku polskim i angielskim. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone  zastosowaniu  komputera w kreowaniu współczesnej sztuki.

Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje zachodzące w sztuce obrazowania świata, która ciągle ewoluuje w kierunku wytworzenia pewnej wizji opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji obrazu. Ambicją   przesłania   tego   konkursu   jest   utrzymanie   stałej    więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującej także naszą tożsamość narodową.

Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata od każdego autora wynosi 30 zł.

Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 29 kwietnia 2011 o godz.18.00 w Galerii ART-FOTO w Częstochowie.


Zasady konkursu:

Prace konkursowe min. formatu 21x30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej  należy przesłać w usztywnionych kopertach.

Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:

- imię i nazwisko (lub godło)
- tytuł pracy

Zgłoszenie prac konkursowych trwa do 13 kwietnia 2011 r. należy je przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa
z dopiskiem „CYBERFOTO”
Tel. 34 324-46-51
fax 324-94-81


Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację,
w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.

Nagrody   

I nagroda - 2500 zł.
II nagroda - 1500 zł.
III nagroda  - 800 zł.

Oraz trzy wyróżnienia - 400 zł.

Jury może dokonać innego podziału nagród.

Regulamin konkursu Cyberfoto 2011 oraz karta zgłoszenia znajduje sie na stronie organizatora.


Regionalny Ośrodek Kultury,
ul. Ogińskiego 13a, Częstochowa
XIV Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej „Cyberfoto 2011”

W górę