Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Narodziny i zmierzch życia - konkurs fotograficznyCentrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego - Narodziny i zmierzch życia. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących.

 

Celem konkursu jest zachęta do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii. Temat konkursu "Narodziny i zmierzch życia" należy ukazać za pomocą fotografii przy dowolnej interpretacji. Konkurs nie dotyczy zdjęć o charakterze przyrodniczym i krajobrazowym. Zachęcamy do twórczego podejścia do tematu, myślenia poza schematami, unikania oczywistych obrazów.

Technika prac jest dowolna, a do konkursu dopuszcza się wyłącznie odbitki na papierze fotograficznym w formacie minimum 20 x 30 cm. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia.

Zgłoszenie należy przesłać lub dostarczyć osobiście wraz z Kartą zgłoszenia (dostępna na stronie organizatora) do dnia 8 października 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin (woj. wielkopolskie)

 


Narodziny i zmierzch życia - konkurs fotograficzny

W górę