Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Wolność - Konkurs fotograficzny Watch Docs w KatowicachKatowickie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego którego hasłem przewodnim jest „Wolność”. Konkurs będzie wydarzeniem w ramach 8 Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs "Prawa człowieka w filmie" 2010 r.

 

Ideą konkursu jest propagowanie idei praw człowieka jako wspólnej i ważnej wartości. W tym roku konkurs fotograficzny odnosi się do hasła „Wolność”. Każdy ma prawo do wolności, będącej jednym z podstawowych i niezbywalnych praw obywatelskich. Wolność warunkuje rozwój, realizację pasji, daje możliwości wyboru. Z drugiej strony, wymaga poszanowania praw innych, co przekłada się na jakość relacji między ludźmi.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Prace będą oceniane przez zaproszonych jurorów oraz organizatorów konkursu.

Organizatorzy przewidują przyznanie 3 nagród rzeczowych.

Prace należy przysłać w formacie 20x30 cm ( format A4). Dopuszczalne są prace w kwadratowym formacie 20x20 cm. Do prac należy dołączyć płytkę CD/DVD z zapisem cyfrowym zdjęć w rozdzielczości 2500x1700 pikseli, w rozszerzeniu TIFF lub JPG (jakość 12), w RGB, 300 dpi.

Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdyje się na stronie organizatora konkursu.

Zdjęcia można nadsyłać do 30 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
Bona Fides
ul.Warszawska 19
40-009 Katowice
tel: 32  203 12 18

z dopiskiem : Konkurs Fotograficzny

 


Konkurs fotograficzny Watch Docs w Katowicach

 

 

 

 

 

W górę