Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Śląska Fotografia Prasowa 2009

Biblioteka Śląska oraz Syndykat Dziennikarzy Republiki Czeskiej w Ostrawie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu "Śląska Fotografia Prasowa".

Konkurs "Śląska Fotografia Prasowa" organizowany jest od siedmiu lat. Jest to najważniejsza tego typu impreza w regionie. Jego zadaniem jest nie tylko wybór i nagrodzenie najlepszych fotografii wykonanych przez profesjonalistów, ale też zasymilowanie środowiska fotoreporterów. Swoją nagrodę specjalną przyznają też czytelnicy Biblioteki Śląskiej.

Prosimy o nadsyłanie prac powstałych w 2009 roku i dotyczących wydarzeń tego roku wraz z wypełnionymi formularzami i oświadczeniami na adres:

Biblioteka Śląska,
Dział Promocji,
Plac Rady Europy 1,
40-021 Katowice
Z dopiskiem: Śląska Fotografia Prasowa 2009

Prace można również dostarczyć osobiście do Działu Promocji Biblioteki Śląskiej.

Nieprzekraczalny termin składania prac upływa 8 lutego 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Gala finałowa wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w marcu 2010 r. (szczegółowy termin zostanie podany na stronie - organizatora)

Szczegóły konkursu są zamieszczone w załączonym regulaminie i formularzu oraz na stronie Biblioteki Śląskiej.
 

Śląska Fotografia Prasowa 2009
Termin nadsyłania prac: 8 luty 2010 r.
W górę