Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Miasto: Nowy Targ

gorskiMiejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu zaprasza do udziału w XXXIX Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym im. Jana Sunderlanda "Krajobraz Górski". Prace można nadsyłać do 30 kwietnia 2019 r.

Konkurs ma charakter otwarty - mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy z kraju i zagranicy. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej.

Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 24 x 30 cm. Do powiększenia należy dołączyć wglądówki do celów poligraficznych (mogą być w formie elektronicznej). Za uczestnictwo w konkursie należy uiścić opłatę w wysokości 35 zł. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ.

Nagrody:
I nagroda - 5000 zł
II nagroda – 2500 zł
III nagroda – 1000 zł
Medale FIAP: złoty, srebrny, brązowy

Regulamin konkursu.

XXXIX Międzynarodowey Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda "Krajobraz Górski"
Termin zgłaszania prac: 30 kwiecień 2019 r.

W górę