Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Katalog fotograficznyMuzea Fotografii

Muzeum Fotografii w Bydgoszczy

main_thumb_mfbydgoszcz
Telefon.: 52 567 00 07
Bydgoszcz
Muzeum Fotografii w Bydgoszczy działa przy Wyższej Szkole Gospodarki od listopada 2004 roku. W swoich zbiorach ma wiele ciekawych eksponatów związanych z fotografią dawną, jak i dzisiejszą. Poza gromadzeniem, prezentowaniem i ochroną pamiątek przeszłości prowadzi dynamiczną działalność wystawienniczą, edukacyjną oraz animacyjną.

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

main_thumb_mhf_logo
Telefon.: 12 634 59 32
Kraków
Misją Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie jest dbanie o powierzone dziedzictwo kulturowe, uzmysławianie roli przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, ale także bycie instytucją nowoczesną rozumianą jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych.
W górę