Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Aberacja chromatyczna - Wada optyczna - zjawisko berracji barwnej występuje w niektórych układach soczewkowych lub w pojedynczej soczewce, powoduje powstanie na obrazie barwnych otoczek zmniejszających ostrość obrazu. Otoczki te tworzą się wskutek różnego załamania się promieni poszczególnych barw (dyspersja światła przy jego załamaniu), czyli rozszczepianie światła białego na jego składowe barwne; ogniskowe dla różnych barw , czyli dla różnych długości promieniowania świetlnego, są różne, dlatego też promienie każdej z barw tworzą obraz w innej płaszczyźnie: promienie fioletowe - najbliżej soczewki (ogniskowa najkrótsza), promienie czerwone - najdalej od soczewki (ogniskowa najdłuższa). Abberację chromatyczną wyeliminować można poprzez zastosowanie specjalnych układów soczewek , zwanych układami achromatycznymi. Po raz pierwszy została skorygowana w dużym stopniu w układzie soczewek o nazwie achromat wynalezionym przez Anglika Johna Dollonda (1706-1761) w Anglii. Zjawisko to jest znane również w fotografii czarno-białej. Nie występują tam co prawda kolory, ale aberracja chromatyczna wywołuje nieostrość obrazu.
W górę