Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Cliché Verre – klisza szklana – dość rzadka technika graficzna, wynaleziona we Francji w połowie XIX wieku.

Polega na skrobaniu igłą, skrobaczkami lub papierem ściernym w emulsji fotograficznej na szkle, oraz działaniu na nią kwasami lub utrwalaczami fotograficznymi. Odbitki wykonuje się na papierze fotograficznym, najlepiej matowym, metodą stykową. Do przykładowych dzieł powstałych w wyniku zastosowania tej techniki należą Xięga bałwochwalcza Brunona Schulza, czy prace Camille Corota i Charles-François Daubigny.

W górę