Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Związek Polskich Artystów Fotografików, ZPAF, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem twórczo-zawodowym które powstało w 1947 roku (do 1952 pod nazwą Polski Związek Fotografików), zrzeszający polskich artystów zajmujących się fotografią artystyczną, reklamową i eksperymentami twórczymi. Siedzibą ZPAF jest Warszawa. Najwyższą władzą jest walny zjazd wybierający Zarząd Główny, którego prezesem jest obecnie J. Kobyliński. Liczba członków jest zmienna.

ZPAF Podzielony jest na kilka okręgów:

 • Okręg Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu
 • Okręg Górski z siedzibą w Bielsku-Białej
 • Okręg Gdański z siedzibą w Gdańsku
 • Okręg Krakowski z siedzibą w Krakowie
 • Okręg Lubelski z siedzibą w Chełmie
 • Okręg Łódzki z siedzibą w Łodzi
 • Okręg Północno-Wschodni z siedzibą w Białymstoku
 • Okręg Szczeciński z siedzibą w Szczecinie
 • Okręg Śląski z siedzibą w Katowicach
 • Okręg Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach
 • Okręg Toruńsko-Bydgoski z siedzibą w Bydgoszczy
 • Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu
 • Okręg Warszawski z siedzibą w Warszawie

Reprezentuje interesy zawodowe fotografików, chroni prawa twórców, dba o poziom artystyczny, rozwój sztuki fotografii, organizuje wystawy. Tradycje Związku sięgają przedwojennych organizacji fotografików, np. Fotoklubu Polskiego, Fotoklubu Wileńskiego czy Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, których członkowie, m.in.: J. Bułhak, T. Cyprian, M. Dederko, L. Sempoliński, S. Sheybal, byli założycielami ZPAF.

Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP), od 1992 Światowej Rady Fotografów Zawodowych (World Council of Professional Photographers).

Statutowym celem działania ZPAF jest:

 • Wszechstronny rozwój twórczości fotograficznej, uwzględniąjacy także postęp
 • naukowo - techniczny w zapisie obrazu.
 • Współuczestnictwo w kształtowaniu polityki kulturalnej.
 • Ochrona swobody wypowiedzi twórczej.
 • Kształtowanie zasad etyki zawodowej.
 • Ochrona dorobku fotografii polskiej, a także upowszechnianie jej w kraju i zagranica.
 • Inicjowanie systemowych rozwiazań prawnych, zapewniających warunki do wykonywania
  zawodu artysty fotografika w oparciu o status twórcy.
 • Zarządzanie i ochrona powierzonych praw autorskich.
 • Zabieganie o rozwój mecenatu artystycznego.

Strona domowa: Związek Polskich Artystów Fotografików

 

W górę