Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Piktorializm - nurt w fotografii artystycznej zapoczątkowany przed rokiem 1890 w Anglii. Piktorialiści dążą bowiem do tego, aby zdjęcia nie były mechaniczną rejestracją obrazu, wiernie odbitą rzeczywistością, ale przede wszystkim wyrazem indywidualnej wizji artysty. W konsekwencji zdjęcia piktorialistów przypominają bardziej dzieła malarskie oraz grafikę, a mniej klasyczne fotografie. Wiąże się to z używaniem tzw. technik szlachetnych - gumy, oleju, bromoleju i przetłoku. Uważają bowiem, że tylko zdjęcie przetworzone może być prawdziwym dziełem sztuki.

Piktorializm fotograficzny w Polsce - nurt fotografii artystycznej nawiązujący do zapoczątkowanego w Anglii przed 1890 rokiem piktorializmu europejskiego. Stanowił w dwudziestoleciu międzywojennym oficjalny nurt fotografii, po wojnie stracił na znaczeniu, pod koniec XX wieku odkrywany w Polsce na nowo.
W górę