Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Wiktor Wołkow - ur. 4 kwiernia 1942 roku w Białymstoku. Od 40 lat fotografuje krajobraz i przyrodę Podlasia. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor około stu wystaw indywidualnych i albumów: Wołkow, Biebrza, Krzyż, Słońce, laureat licznych nagród krajowych i międzynarodowych.

Udział w licznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych przyniósł mu ponad 100 nagród i wyróżnień. Na swoim koncie ma szereg wystaw indywidualnych , m.in.: "Flora i fauna Białostocczyzny" ( 1970 ), „Gawrony” (1970), "Ptak" (1974) , „Bocian” - (1976), "Taki pejzaż” (1976), "Biebrza" (1977), "Potrawka z zająca" (1981), "Pejzaż czarno-biały północno-wschodni" (1983), „Moje loty” (1995). Album autorski: "Wołkow" (1983), "Rok 1963" (1993), "Kraina zielona" (1996), "Biebrza" (1997).
 
fot. Wiktor Wołkow
 
Wiktor Wołkow fotografował o każdej porze roku i dnia, z perspektywy żaby i samolotu. Utrwalał obrazy takich drobin jak kropla rosy zawieszona na pajęczynie, robi zdjęcia jednej z dwunastu gwiazd Mlecznej Drogi - Słońcu; kilkusetletnim dębom i jednodniowym jętkom, krowom i sokołom, drogom, rzekom, płotom i krzyżom.
 
fot. Wiktor Wołkow

Przeglądając archiwum fotografika, w którym są tysiące negatywów i slajdów, można zobaczyć w każdym zdjęciu j osobowość autora, wyraźna jak charakter pisma i nic dziwnego, że, jak mówi anegdota, to właśnie on na lekcji biologii w szkole podstawowej odkrył, iż ''oko ludzkie zostało zbudowane na zasadzie aparatu fotograficznego''.

W 2005 roku został odznaczony przez ministra kultury Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. We wrześniu 2012 roku pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wiktor Wołkow zmarł 27 marca 2012 roku w Supraślu.

 fot. Wiktor Wołkow
fot. Wiktor Wołkow
fot. Wiktor Wołkow
fot. Wiktor Wołkow
fot. Wiktor Wołkow
 fot. Wiktor Wołkow
fot. Wiktor Wołkow
fot. Wiktor Wołkow
fot. Wiktor Wołkow
fot. Wiktor Wołkow
 

W górę