Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Edmund Zdanowski - Bałtyk szaleje 1949 r.Edmund Zdanowski (1905 - 1984) - artysta fotografik, pedagog, nauczyciel fotografii. Urodził się w  Wilnie. Ukończył Seminarium Nauczycielskie, jednocześnie odbywając partykę w zakładzie fotografii znanego fotografika wileńskiego Jana Bułhaka. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego, od 1929 roku pracował jako instruktor w Zakładzie Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie.
 
Edmund Zdanowski od 1934 roku prowadził z żoną Bolesławą własny zakład fotograficzny w Wilnie. Zdanowscy wspólnie pracowali w pracowni fotograficznej, wspólnie tworzyli i wspólnie podpisywali swoje fotografie. Byli bliskimi współpracownikami Jana Bułhaka. Państwo Zdanowscy przed wyjazdem z Wilna do Polski zbiór 439 szklanych klisz przekazali dla obecnego Litewskiego Muzeum Malarstwa. W 2009 roku część przedwojennych fotografii Bolesławy i Edmunda Zdanowskich pokazano po raz pierwszy na wystawie "Wileńskie elegie" w Wileńskiej Galerii Obrazów.
 
Edmund Zdanowski - Ratusz i kościół św. Kazimierza. 1930-1939 r.

W czasie Kampanii Wrześniowej został zmobilizowany do wojska, walczył m.in. pod Piotrkowem Trybunalskim. Okupację spędził w Wilnie, gdzie prowadził pracownię fotograficzną w Wileńskim Domu Pionierów. Pod koniec wojny pracował w Czołówce Filmowej I Armii Wojska Polskiego, a następnie w Wytwórni Filmowej WP w Lublinie. 
 
Edmund Zdanowski  - Kościół Św. Piotra i Pawła w Wilnie

W listopadzie 1945 roku osiedlił się wraz z żoną w Gdyni. W tym samym roku podjął pracę w Liceum Sztuk Plastycznych TUR w Gdyni - Orłowie, gdzie został kierownikiem Działu Fotografii Artystycznej. W szkole pracował aż do 1970 roku. Przez 25 lat pracy zawodowej Zdanowscy wykształcili około 500 uczniów - późniejszych artystów fotografików, operatorów telewizji i filmu, pedagogów fotografii.

Artysta był od 1937 roku członkiem Fotoklubu Polskiego, od 1947 roku należał do Gdańskiego Towarzystwa Fotograficzego - był jednym z jego założycieli, w 1949 roku został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików oraz był członkiem zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.

Odznaczony m.in. Nagrodą Artystyczną Miasta Gdyni w 1961 r., Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni w 1978 r.

Zdjęcia Edmunda Zdanowskiego, można znaleźć w wielu kolekcjach m.in. Muzeum Narodowym w Warszawie, Litewskim Muzeum Malarstwa oraz w zbiorach prywatnych.

Edmund Zdanowski zmarł 12 stycznia 1984 roku został pochowany obok żony na cmentarzu w Gdyni - Orłowie.
 

 
 
W górę