Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Czytaj więcej...

Wellman Krzysztof (urodzony 14.04.1958) - Artysta fotografik, członek rzeczywisty ZPAF. Od ponad 25 lat rejestruje aparatem fotograficznym historię filmu. Współprcował z Krzysztofem Zanussi, Krzysztofem Kieślowskim, Robertem Enrico, Wiesławem Szaniawskim, Jerzym Sztwiertnią, Władysławem Pasikowskim, Radosławem Piwowarskim, Feliksem Falkiem, Juliuszem Machulskim i wielu innymi.


 

Czytaj więcej...

Beyer Karol (1818 - 1877) -  fotograf, numizmatyk, kolekcjoner, archeolog i wydawca. Jako jeden z pierwszych w Polsce wykonywał dagerotypy. Pionier polskiej fotografii. Uznawany za ojca fotografii polskiej. Działał czynnie w Warszawie, gdzie 1844 otworzył i prowadził (do 1872) profesjonalny zakład fotograficzny. W 1857 zorganizował w Warszawie pierwszą polską wystawę fotografii. 1862-1865 na zesłaniu w głębi Rosji za działalność patriotyczną.

Kruszyński Jan (1903 - 1944) - Dr. medycyny, docent histologii Uniwersytetu Wileńskiego. Członek Fotoklubu Polskiego do którego został przyjęty w 1931 roku, gorący rzecznik fotomontażu.

 Czytaj więcej...
Schabenbeck Henryk (11 V 1886 Przemyśl - XI 1939 Krzesławice pod Krakowem). Fotografik i zasłużony działacz społeczny.
 

 Czytaj więcej...
Mierzecka Janina - urodzona we Lwowie w 1896 roku, lekcje muzyki pobierała u Marii Kelles - Krauzowej, uczennicy Zygmunta Stojowskiego, a rysunku i malarstwa uczyła się w lwowskiej Szkole Przemysłowej. W zakresie muzykologii kształciła się na Uniwersytecie Jana Kazimierza u Adolfa Chybińskiego, tajniki sztuki graficznej zgłębiała u Ludwika Tyrowicza. W 1910 r., po raz pierwszy, wzięła do ręki aparat fotograficzny i nie rozstawała się już z nim do końca życia. Fotografowała jeszcze w szkole swego nauczyciela, potem rodziców, rodzeństwo, dzieci, wnuki i prawnuczki.

Czytaj więcej...
Bogacki Władysław, jeden z najwybitniejszych fotografików polskich w okresie międzywojennym. Członek Fotoklubu Polskiego. Profesor, z zawodu pedagog, matematyk, ukonczył politechnikę i uniwersytet we Lwowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 

Bieniawski Zbigniew (1899 - 1963), fotografik lwowski, inżynier lotnik, asystent dra Henryka Mikolscha na Politechnice Lwowskiej. W latach międzywojennych wystawiał często i wiele: bromoleje, wielowarstwowe gumy, izohelie, trójbarwne pigmenty, noszące zawsze wybitne piętno swoistej indywidualności. Od 1931 roku był członkiem Fotoklubu Polskiego. W czasie wojny służył w RAF-ie w stopniu podpułkownika.
Czytaj więcej...
Wacław Nowak urodził się w 1924 roku w Krakowie. Od 1957 roku był członkiem ZPAF. W latach 1964-70 prowadził według własnej koncepcji wykłady i ćwiczenia z fotografii na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Zajmował się m.in. fotografią eksperymentalną, portretową i reportażową. Oprócz wystaw zbiorowych miał dziesięć prezentacji indywidualnych, współpracował też z wieloma wydawnictwami. Szczególnie cenił udział w wystawach Fotografii Subiektywnej i Fotografów Poszukujących oraz zorganizowanych przez Międzynarodowe Muzeum Fotografii im. G. Eastmana (USA). Otrzymał tytuł honorowy Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP). Zmarł w 1976 roku w Krakowie.
 

W górę