Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Bronisław Kupiec (1909 - 1970) - Fotografik, pedagog. Debiutował w 1936 roku na Lwowskiej Akademickiej Wystawie Fotografii. Był jednym z pomysłodawców założenia Lwowskiego Klubu Filmowego pod patronatem prof. Witolda Romera. Ta współpraca z profesorem zaowocowała wydaniem serii pocztówek które dzisiaj należą do klasyki gatunku. Miały one stanowić ilustracyjne uzupełnienie wiedzy z zakresu krajoznastwa, przyrody, historii kultury.

Leopold Janikowski (1856 - 1942) - meteorolog, podróżnik, etnograf, fotograf. Urodzony w 1856 r. w Sieradzu, szkołę średnią ukończył w Kaliszu. W 1881 roku razem ze Stanisławem Rogozińskim brał udział w wyprawie do Kamerunu, a w latach 1886-90 sam odbył podróż naukową po Afryce Południowo - Zachodniej. Zbiory i fotografie (kilka tysięcy) złożył w 1892 r. w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Janikowski był jednym z inicjatorów i założycieli TFW, będąc wielokrotnie członkiem jego zarządu.

Maksymilian Fajans (1827 - 1890) - artysta, rysownik, litograf, urodzony w Sieradzu. Po ukończeniu Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie w 1849 roku, udał się do akademii paryskiej i przez 2 lata był uczniem słynnego holenderskiego malarza i grafika Ary Scheffera. Chromolitografię studiował u Lemerciera, najwybitniejszego litografa, a fotografię u Nadara.

Czytaj więcej...
Izabela Jaroszewska urodziła się w Gorzowie Wielkopolskim. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowej Wyższej szkoły Filmowej w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Ecole de Photographie w Paryżu. Pracowała przy realizacji filmów fabularnych i reklamowych. Wykładała zagadnienia filmowe w Akademii Sztuk Wizualnych. Prowadziła wykłady w The Royal Academy of Art w Hadze oraz wykłady i workshopy w Islandii. Członek komisji recenzującej portfolia fotograficzne na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Plovdiv w Bułgarii. Jest członkiem honorowym Rady Artystycznej Domu Fotografii w Warszawie.Krytyk fotografii (artykuły i felietony dla czasopism Pozytyw, Kwartalnik Fotografia, Foto).Autorka zdjęć do albumu Przedwczorajsza Warszawa.
 

Czytaj więcej...
Bogdan Łopieński urodził się w 1934 roku w Warszawie w rodzinie znanych brązowników. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, studiował w Szkole Filmowej w Łodzi. Zadebiutował wystawą fotograficzną w Klubie Prasy w Warszawie w 1961. W tym samym roku opublikował wielostronicowy reportaż w tygodniku Świat . W latach 60. współpracował z miesięcznikiem Fotografia , prowadzonym przez Zbigniewa Dłubaka. Raz w miesiącu publikował wywiad z fotografikami i zamieszczał recenzje z wystaw fotograficznych. W latach 1965-1973 pracował jako fotoreporter kolejno w wydawnictwie Polonia, w tygodniku Perspektywy  i w Polskiej Agencji Interpress . Od 1969 roku jest członkiem ZPAF.
 

Czytaj więcej...
Czernow Ryszard - urodzony w 1959 roku. Z wykształcenia operator filmowy , fotografik - od 1994 członek ZPAF . Absolwent  i wykładowca na wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Doktorat z dziedziny sztuk filmowych w Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Uprawiane dyscypliny to: fotografia artystyczna, projektowanie graficzne, film krótkometrażowy (teledyski i film reklamowy).
 

Czytaj więcej...
Stefan Wojnecki (ur. 1929 r. w Poznaniu), fotograf i teoretyk fotografii. Ukończył w 1952 roku Wydział Matematyczno-Przyrodniczy poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W tym samym roku zapisał się do Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, w latach 1967-1976 był jego prezesem. Od 1971 roku jest członkiem ZPAF.

Czytaj więcej...
Zbigniew Tomaszczuk - urodzony w 1949 roku we Wrześni. Dr fotografii (od 2001), wykładowca, krytyk, członek ZPAF. Absolwent Wyższego Studium Fotografii w Warszawie (1985-89) i ASP w Poznaniu - Wydziału Komunikacji Multimedialnej (1999-2001). Autor książek "Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii" (Warszawa 1998), "Świadomość kadru. Szkice z estetyki fotografii" (Września 2003) i "Odwzajemnione spojrzenie. O fotografii otworkowej" (Wrocław 2004). W latach 1985-1996 pracował jako główny specjalista do spraw fotografii w Centrum Animacji Kultury w Warszawie. Od 1996 pracuje jako wolny fotograf i wykładowca. W latach 2000-2004 redaktor naczelny "Kwartalnika Fotografia", autor licznych tekstów nt. fotografii, drukowanych w wielu pismach o sztuce (m.in. "Fotografia", "6x9", Exit). Animator życia fotograficznego, w tym organizator sympozjów i wystaw (np. Fotografia wyobraźni, Warszawa,1991).
 
 
 

W górę