Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Czytaj więcej...Bolesława Zdanowska (1908 - 1982) - artystka fotografik, portrecistka, pedagog, nauczycielka fotografii. Urodziła się w Warszawie, panieńskie nazwisko Tallat - Kelpszaite. W 1924 roku. wraz z rodziną przeniosła się do Kowana. Była uczennicą znanego fotografika wileńskiego Jana Bułhaka. prawiała fotografię tradycyjną. Najczęściej fotografowała pejzaże oraz architekturę.

Czytaj więcej... Małachowski Władysław / Leon Warnerke (1837 - 1900) - wynalazca, fotografik. W 1859 roku ukończył Instytut Inżynierów Komunikacji w Petersburgu i rozpoczął pracę w Wilnie przy budowie kolei petersbursko - warszawskiej. W 1863 roku przystąpił do powstania styczniowego, a następnie wszedł do Rządu Narodowego w Wilnie. Po upadku powstania policja wyznaczyła za jego głowę nagrodę 10 tyś rubli, w wyniku czego uciekł wraz z żoną na pokładzie angielskiego statku do Wielkiej Brytanii. Osiedlił sie w Londynie, gdzie rozpoczął ożywiona naukową i techniczną działalność w zakresie fotografii jako Warnarke Leon.

Czytaj więcej...
Jerzy Olek - ur. w 1943 roku, w Sanoku, krytyk i teoretyk fotografii oraz sztuki, kurator wielu wystaw, autor ogromnej ilości tekstów teoretycznych. Dyplom uzyskał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Obecnie jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (Katedra Fotografii, Wydział Komunikacji Multimedialnej).
 

Włodzimierz Kirchner (1874 - 1970) - urodzony w 1874 r. w Krasińcu koło Płocka, ksiądz katolicki, wpływowy artysta fotografik, portrecista. Szkoły średnie skończył w Pułtusku. Wstąpił do seminarium katolickiego w Warszawie w 1893r. Od 1896 do 1898 przebywał w rzymie na studiach teologicznych. W 1899r. został wyświęcony na kapłana. Zajmował stanowisko prefekta szkól miejskich i kapelana w zakładzie Rodzina Marii w Warszawie. W 1904 zetknął sie nie tyle z fotografią, uprawiana napewno wczesniej, ile z krytyczną opinią Golczówny swoich zdjęć, która stwierdziła jednak niewątpliwe zadatki dużego talentu.
 

 Czytaj więcej...
Aleksander Ginsberg (1871 - 1911) - urodzony 1871 r. w Sosnowcu, po ukończeniu gimnazjum w Piotrkowie następnie studiował matematykę i fizykę w Paryżu. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera na politechnice w Berlinie pracował jako główny konstruktor u K. Kraussa w Paryżu i u Carla Zeissa w Jenie. W 1899r. założył w Warszawie pierwszą w kraju fabrykę instrumentów optycznych o nazwie Fos.
 

Czytaj więcej...
 
Edward Falkowski - Doliwa (1913 - 1998) - fotografik, jeden z inicjatorów powołania Związku Polskich Artystów Fotografików. Fotografią zajął się pod wpływem Jana Bułhaka którego poznał w domu swojej ciotki Zofii Chomętowskiej. Do wybuchu II wojny światowej fotografował amatorsko.

Jadwiga Golczówna (1866 - 1936) - czoło postać warszawskiej fotografii, organizatorka życia fotograficznego w Warszawie z przełomu XX wieku. Pochodziła z zamożnego ziemiańskkiego domu na Kujawach. Po ukończeniu pensji Jadwigi Sikorskiej w Warszawie uczeszczała na kursy rysunku i malarstwa Wojciecha Gersona. Tam poznała Edwarda Troczewskiego który namówił Jadwigę Golczównę do pracy jako fotograf. Za jego radą wyjechała do Wiednia, a następnie Paryża gdzie odbyła praktyczną naukę fotografii u wybitnych mistrzów tamtych lat.

Meletiusz Dutkiewicz (1837 - 1897) - czołowa postać polskiej fotografii drugiej połowy XIX w., znakomity fotograf, portrecista, a także prekursor polskiego przemysłu fotochemicznego. Po ukończeniu gimnazjum w Buczaczu wstapił na Politechnikę w Wiedniu w 1855r. Po ukończeniu Wydziału Przyrodniczo - Chemicznego został profesorem w wiedeńskiej szkole realnej. Pod wpływem przyjaźni jaka się wtedy wywiązała miedzy nim, a D. Charlesem van Monckhovenem porzucił drogę przyrodniczą i pedagogiczną.

W górę