Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Romualdas Pozerskis - urodził się w 1951 roku w Wilnie. Od czasów dzieciństwa związany jest z Kownem, gdzie ukończył w 1975 roku studia na tamtejszej politechnice, po czym związał się ze Stowarzyszeniem Litewskich Artystów Fotografików. W 1989 roku przyznano mu tytuł Zasłużonego dla Kultury Litewskej, a w 1990 roku został laureatem Litewskiej Nagrody Narodowej, najwyższego na Litwie odznaczenia za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W 1994 roku mianowano go Artystą FIAP (Federacja Międzynarodowej Sztuki Fotograficznej w Szwajcarii). W 2004 roku Pozerskisa wyróżniono nagrodą im. Alfreda Toepfera, mecenasa sztuki z Hamburga, za wkład w rozwój i popularyzację kulturowego dziedzictwa Centralnej i Wschodniej Europy. W 2005 roku został nagrodzony Krzyżem Rycerskim za "Zasługi dla Litwy"

Na stałe mieszka i tworzy w Kownie tam też od 1993 r. wykłada historię i estetykę fotografii na Uniwersytecie Vytautasa Magnus.

fot. Romualdas Pozerskis

Autor takich cykli fotograficznych: „Litewscy pielgrzymi” (1974-1994), „Litewskie Stare Miasta” (1974-1983), „Ogrody pamięci” (1977-2006), „Ostatni dom” (1983-1987), „Gorące lato” (1994-2006), „Radości i troski małego Alfonsa” (1992-2006).

fot. Romualdas Pozerskis
 
fot. Romualdas Pozerskis
 
fot. Romualdas Pozerskis
 
fot. Romualdas Pozerskis
 

 

W górę