Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Skaner z pozoru przypomina swoją budową kserokopiarkę, umożliwia jednak przeniesienie obrazu skanowanego - tekstu, fotografii czy negatywu do postaci pliku cyfrowego. Skanery często nazywane są potocznie cyfrową ciemnią. Pojawienie się cyfrowej ciemni umożliwiło wielu fotografom kontrolowanie całego procesu obróbki zdjęcia, od jego naświetlenia po ostateczny wydruk. Skaner na swój sposób zastąpił wielu fotografom tradycyjny powiększalnik.

Czym jest skaner?

Skaner to urządzenie, które za pomocą światła przetwarza obraz w postać cyfrową. Podczas procesu skanowania pasek czujników przesuwa się przez cały obraz, tworząc jego cyfrowe odwzorcowanie. Można to porównać do wspomnianej wcześniej kserokopiarki, z tym że w wypadku skanera uzyskujemy plik z zapisanym skanowanym obrazem. Skanerem można sterować za pomocą specjalnego oprogramowania do obróbki obrazów.

Typy skanerów

Rozróżniamy dwa podstawowe typy skanerów. Skanery płaskie oraz negatywowe. Większość skanerów płaskich przystosowana jest do skanowania dokumentów - zwykle formatu A4, choć oczywiście są również skanery umożliwiające skanowanie dokumentów o większym formacie. Dodatkowo bardziej zaawansowane modele skanerów płaskich umożliwiają skanowanie negatywów oraz slajdów.

Skanery negatywowe są urządzeniami bardziej wyspecjalizowane, mogą skanować tylko filmy. Zwykle skanery wyposażone są w kilka ramek w których umieszczamy pocięty film lub ramkę ze slajdem. Ramki na filmy mogą pomieścić jeden obraz lub jednocześnie kilka klatek filmu. Większość dostępnych skanerów negatywowych dostosowana jest do skanowania filmów 35 mm, często również filmów APS. Niektóre profesjonalne modele skanerów pozwalają na skanowanie materiałów średnio formatowych np. formatu 6 x 9 cm.

 

Na co zwrócić uwagę?

Rodzielczość skanera -  zeskanowany obraz składa sie z setek tysięcy pikseli, generowanych przez czujniki skanera przesuwające się wzdłuż obrazu. Liczba pikseli określana jako ppi (pixels per inch - liczba pikseli na cal) lub dpi (dots per inch - liczba punktów na cal) nazywana jest rozdzielczością skanera. Im wyższa rozdzielczość uzyskiwanego obrazu, tym lepsza jakość, choć na ostateczny rezultat otrzymanego obrazu ma wpływ wiele innych czynników, jak : typ czujników użytych w skanerze czy też zastosowane oprogramowanie. Dzisiaj przyzwoity skaner filmowy ma rozdzielczość 4000 dpi, a skaner płaski około 3200 dpi.

Rozdzielczość optyczna - to maksymalna liczba pikseli jaką może osiągnąć dany skaner.

Interpolacja - sztuczne zwiększenie rozdzielczości skanera. Interpolacja polega na dodaniu pikseli w celu zwiększenia rozdzielczości uzyskanego obrau, na podstawie cech pikseli sąsiednich.

 Oprogramowanie skanera

Zastosowane oprogramowanie ma ścisły związek z jakością uzyskiwanych obrazów, ma ono zasadniczy wpływ na jakość zeskanowanych zdjęć. Poniżej przedstawię kilka cech na które warto zwrócić uwagę.

Skanowanie to zwykle proces dwuetapowy. Najpierw tworzymy podgląd - obraz o niskiej rozdzielczości, który daje nam pojęcie jak będzie wygladał obraz ostateczny. Na tym etapie mozemy dokonać potrzebnych modyfikacji które pozwolą na uzyskanie pożądanych rezultatów. 

Typ dokumentu - za pomocą odpowiedniego oprogramowania możemy "poinformować" skaner jakiego typu dokumenty będą skanowane. Najczęściej spotykane typy to: dokument barwny, dokument czarno-biały, negatyw lub slajd.

Dodatkowo oprogramowanie skanera powinno umożliwiać podstawowe modyfikacje skanowanego obrazu poprzez ustawianie ostrości, kadrowanie, autoekspozycję, histogram czy panel regulacji jasności, kontrastu oraz nasycenia barw.

Rozdzielczość i rozmiar obrazu - rozdzielczość, w jakiej skanujemy obraz to najważniejszy parametr skanowania, określa on, do czego będziemy mogli używać zeskanowanego obrazu. Jeśli obraz ma mieć zastosowanie w sieci Internet, wystarczy rozdzielczość 72 dpi, jeśli zdjęcie ma być publikowane np. w prasie , rozdzielczość powinna wynosić min. 300 dpi. Ogólnie przyjęta zasada mówi, że należy skanować  zawsze w optycznej rozdzielczości skanera. Uzyskany w ten sposób obraz znajdzie zastosowanie w wielu przypadkach. Plik z obrazem będzie co prawda miał większą objętość, ale dzięki temu będziemy mogli  zastosować uzyskany obraz do dowolnych celów, odpowiednio go później preparując.   


 

W górę