Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Książka autorstwa Mikołaja Ilińskiego oraz Edwarda Dubiela pt. "Materiały fotograficzne barwne" wydana przez Wydawnictwo Artystyczne i filmowe w 1973 roku. Ilość stron 250, oprawa miękka.

Spis treści książki:

Przedmowa

Rozdział 1

- Wiadomości ogólne o fotografii barwnej 9
- Zarys rozwoju fotografii barwnej 9
- Rozwój fotografii barwnej w Polsce 29
- Obecny stan i perspektywy rozwoju barwnej fotografii 31

Rozdział 2

- Materiały światłoczułe w fotografii barwnej 34
- Ogólna charakterystyka materiałów barwnych 34
- Komponenty barwników 35
- Uczulenie optyczne warstw światłoczułych i pochłanianie światła przez barwniki obrazu .... 40
- Schematy budowy typowych barwnych materiałów światłoczułych ... 46
- Sensytometria materiałów barwnych .... 50
- Asortyment barwnych materiałów fotograficznych 62
- Nomenklatura i klasyfikacja barwnych materiałów fotograficznych ... 63
- Materiały barwne na podłożu przezroczystym 65
- Błony zdjęciowe 65
- Błony do kopiowania 76
- Filmy zdjęciowe ... 78
- Filmy do kopiowania 82
- Materiały barwne na podłożu nieprzezroczystym 89
- Papiery barwne pozytywowe ... 89
- Papiery barwne odwracalne 93
- Materiały negatywowo-pozytywowe do wywoływania dyfuzyjnego w kamerze 93

Rozdział 3

- Zasady naświetlania barwnych materiałów zdjęciowych . 96
- Skład światła i filtry świetlne - 96
- Wyznaczanie prawidłowego naświetlenia

Rozdział 4

- Obróbka chemiczna barwnych materiałów odwracalnych 106
- Opis procesu obróbki chemicznej 106
- Droga od motywu do obrazu barwnego ^0
- Składniki roztworów używanych do obróbki chemicznej i ich działanie . . 112
- Przebieg obróbki chemicznej i przepisy roztworów 114
- Przygotowanie, przechowywanie i regeneracja roztworów 126
- Duplikatowanie przezroczy odwracalnych I28
- Korekcja barw na materiałach odwracalnych . . 130
- Znaczenie przezroczy barwnych i ich zastosowanie 13

Rozdział 5

- Obróbka chemiczna barwnych materiałów negatywowych 137
- Opis procesu obróbki chemicznej i37
- Technika obróbki laboratoryjnej 111
- Przebieg obróbki chemicznej i przepisy roztworów 144
- Kontrola roztworów i warunki obróbki chemicznej 152
- Błędy obróbki chemicznej negatywów i pozytywów 154

Rozdział 6

- Maskowanie barwnych negatywów 156
- Zasady maskowania 156
- Zastosowanie maski szarej 158
- Zastosowanie masek barwnych 160
- Wywoływanie barwne materiałów czarno-białych 166

Rozdział 7

- Kopiowanie barwnych negatywów na barwnym i czarno-białym papierze fotograficznym ies
- Droga od motywu do obrazu barwnego 168
- Zasady kopiowania na barwnym papierze fotograficznym 172
- Subtraktywna metoda kopiowania 174
- Technika ustalania poprawnej korekcji metodą subtraktywna .... 178
- Addytywna metoda kopiowania 183
- Aparaty i urządzenia do kopiowania oraz powiększania negatywów barw­nych 188
- Sensytometryczne wyjaśnienie zasad kopiowania 195
- Kopiowanie negatywów i przezroczy barwnych na papierze czarno-białym . 198

Rozdział 8

- Obróbka chemiczna barwnych papierów fotograficznych 201
- Opis procesu obróbki chemicznej .... 201
- Przepisy roztworów i warunki obróbki chemicznej barwnych papierów fotograficznych 205
- Technika laboratoryjna obróbki chemicznej 219
- Wykończenie i retusz odbitek barwnych 223

Rozdział 9

- Kopiowanie i obróbka chemiczna obrazów na błonach barwnych 225
- Zastosowanie przezroczy barwnych 225
- Wykonywanie duplikatów przezroczy pozytywowych na błonach odwracalnych 226
- Wykonywanie duplikatów przezroczy pozytywowych za pomocą dup-negatywu 229
- Wykonywanie barwnych przezroczy pozytywowych z negatywów 229
- Alfabetyczny wykaz autorów i treści 238

Tablice barwne 251


 

W górę