Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

sachnoSmoszewski Festiwalu Kultury zaprasza 11 czerwca 2016 roku o godz. 18.00 na wernisaż wystawy fotografii Sergiusza Sachno pt. "Cherchez la femme!".

W połowie drogi z Warszawy do Płocka, albo po prostu z ciekawości, można wstąpić do Smoszewa. W każdy drugi weekend miesiąca w tamtejszym hostelu odbywają się prezentacje dokonań wybitnych twórców w dziedzinach: fotografii, malarstwa, rzeźby, teatru, muzyki w ramach Smoszewskiego Festiwalu Kultury.

Jedną z realizacji, w których we właściwy sobie sposób spróbowałem spojrzeć na kobietę, była powstała w 1998 roku wystawa „Cherchez la femme!”. Zawarłem w niej wizję mojego świata widzianego zgodnie z tytułem poprzez kobietę, rozumianą jako podmiot twórczy. W 15 kolorowych fotogramach formatu 100x150 cm, na których zostały przedstawione portrety mocno wystylizowanych, schowanych pozornie kobiecych twarzy starałem się zawsze przedstawić towarzyszące im stany emocjonalne. Realizacja ta była wynikiem nurtującej mnie problematyki towarzyszącego nam w dzisiejszym świecie wyobcowania.

Przedstawione postacie poprzez nałożony makijaż i maski przypominają na pierwszy rzut oka bardziej manekiny lub lalki niż prawdziwe kobiety. Jednakże związek ze światem ducha zawarty jest w całym bogactwie ekspresji stanów emocjonalnych spojrzeń portretowanych. Barwny Pierrot ma w oczach głęboki smutek, a melancholijna ciepła złota dziewczyna trzymająca złotą linę, symbol bezwolnego osaczenia, na kolejnej fotografii zamienia się w niebieską postać, sugerującą, że przebyte doświadczenia zamieniły ją w nieczułą na emocje bryłę lodu.

Połączenie kolorowych makijaży ze stosownymi efektami świetlnymi stało się pretekstem do wyrażenia refleksji nad miejscem i postrzeganiem kobiety we współczesnym świecie. W cyklu tym starałem się przedstawić swój prywatny stosunek do rzeczywistości, do samotności w świecie pozorów i iluzji, gdzie kobieta zmuszana jest do walki ze stereotypami i kultem idealnego ciała wymuszonego przez konsumpcyjne społeczeństwo i nachalnie narzucanego przez światowe massmedia. W sposób przewrotny, za pomocą nałożonych masek i kostiumów, starałem się zawrzeć w oczach modelek przekonanie i wiarę w siłę kobiecej natury, która od wieków jest źródłem inspiracji i natchnienia. Pozornie przedmiotowe traktowanie dzięki nastrojowi budowanemu przez światło oraz wyraz oczu, będących odbiciem duchowego wnętrza, pozwoliły pokazać stały podmiot moich zdjęć – drugiego człowieka.
Sergiusz Sachno

Sergiusz Sachno - do marca 1968 studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie filozofię i socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze, którą ukończył w 1970 roku. Od 1979 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz uczestniczył w wielu pokazach fotografii za granicą, m.in. w Sydney, Tokio, Nowym Yorku, Montrealu, Toronto, Pradze, Amsterdamie i Berlinie. Ważniejsze wystawy indywidualne: Klimaty 1978, Menady 1980, Aktorzy 1988, Teatralna 1988, Femina mistica 1997, Cherchez la femme 1998, Nagi cień 2003, Gentile 2006.. Jest autorem licznych plakatów, okładek płytowych, książkowych i programów teatralnych. Był autorem wystawy Stulecie Polaków, eksponowanej w 1999 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, a następnie w wielu krajach europejskich oraz albumu pod tym samym tytułem. Był twórcą performance i działań okołoteatralnych. Fotografie publikuje w prasie zagranicznej, a także współpracował z czasopismami Film, Cinema, Kino, Scena, Twój Styl, Pani, Uroda i wieloma innymi. W 1979 roku otrzymał od Jacques'a Chiraca Medal miasta Paryża za fotografię, jest laureatem wielu nagród i wyróżnień z całego świata. Zajmuje się pracą dydaktyczną w dziedzinie fotografii. Prowadzi zajęcia z portretu i aktu na Studium Fotografii ZPAF. Doktorat w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest profesorem i wykładowcą fotografii reklamowej w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi.


Smoszewski Festiwalu Kultury
Adres: Smoszewo 1a, Smoszewo
Sergiusz Sachno - Cherchez la femme!
Wernisaż wystawy: 11 czerwiec 2016 r., godz. 18.00
Termin wystawy: 11 czerwiec - 7 lipiec 2016 r.

W górę